Capdepera

Font Bugura

Municipi.- Capdepera | Lloc.- sa Torre de Canyamel - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 536612 4390295) | Alçada.- 30 msnm


Aquesta font està a terres de sa Torre de Canyamel, era una font de mina que fou feta neta i enfondida devers la dècada de 1940.

L'estructura original desaparegué l'any 1976 quan fou substituida per una caseta en el mateix lloc. A l'interior s'hi observa un gran pou i una motobomba amb canonades que surten arreu de les terres per regar. A la paret de la caseta hi ha una placa amb els noms dels autors de les modificacions de l'any 1976.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Desembre - 2011

Font de Cala Mesquida

Municipi.- Capdepera | Lloc.- Cala Mesquida - Rústic - Privat | Ús.- Abastament | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 537012 4399648) | Alçada.- 1 msnm

Primer de tot volem aclarir que no he mpogut recollir cap topònim per aquesta font així que simplement, a efectes d'aquest inventari, li donam el nom del lloc on es troba.

Aquesta font es troba a nivell de mar, dins una gran encletxa a la roca de les penyes del costat esquerra de Cala Mesquida. Està protegida per una gran paret i hi ha restes d'una reixa ara caiguda que hi impedia el pas.

Dins l'encletxa hi ha l'aigua, que brolla amb força dins l'arena que s'hi acumula. Hi ha un replà a mitja alçada on s'hi troben restes de diverses motobombes de les que almenys n'hi ha una que sembla funcionar regularment. La canonada puja pel penya-segat. El sobrant regalima fins a la mar amb cabal suficient per permetre l'existència d'una comunitat de plantes d'aigua salobre damunt les roques.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març - 2013

Font de Can Patilla -1-

Municipi.- Capdepera | Lloc.- Can Patilla - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 538044 4395843) | Alçada.- 35 msnm

Aquest és un qanat amb una longitud total de 125 m i vuit pous d'aireig. Està totalment paredat de marès amb sostre a doble vessant excepte entre el darrer pou i la sortida, que és de sostre pla.

El pou mare fa ser modificat per instal·lar un motobomba i ara hi ha la casa que la guardava. La sortida no l'hem poguda veure perquè està coberta d'abatzers. El safareig no se replena directament de la font perquè està per damunt del seu nivell.

L'aigua d'aquesta font davalla per una canonada que trobam dins una canal de marès fins just davall les cases de Can Patilla, on hi ha un safareig antic de forma irregular.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març - 2012

Font de Can Patilla -2-

Municipi.- Capdepera | Lloc.- Can Patilla - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 538326 4395807) | Alçada.- 30 msnm

Aquesta font se troba just davant Can Patilla, entre l'antic camí i la carretera actual de Cala Agulla.

Hem pogut observar un total de 7 pous i la sortida d'una mina però com que no estan en línia i n'hi ha alguns als que no se pot accedir ha resultat un poc complicat treurer-ne conclusions. Des de cada pou hem vist que la coberta és de marès i a doble vessant, en canvi a la sortida el sostre és pla.

Si observam el croquis veurem un punt 0 que se refereix al safareig que se replena amb una canal soterrada que ve de la Font de Can Patilla -1-. Els punts 1 i 2 se refereixen a dos pous mare, el primer està tapiat però al segon podem observar una escala d'accés a la mina. El pou 3 recull l'aigua que sobrepassa el safareig superior l'afegeix a aquesta font.

La mina 1-4-5-7 l'hem pogut recórrer però des del pou 7 no se veu cap a on va l'aigua ja que per tots els costats té les mateixes característiques i se filtra per les parets. Sabem que d'alguna manera arriba a la sortida de la mina (punt 9), que està tapiada a pocs metres del portal.

Des del pou 8 parteix una mina que no hem pogut seguir i que sembla que se dirigeix a algun punt entre el 7 i el 9. Cap a la zona on marcam el punt 10 se veu una canal que arriba a un gran safareig, és possible que també rebés aigua d'aquesta mina però ens sembla més probable que l'aigua vengui d'una altra ramal de la Font de Can Patilla -1-.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març - 2012

Font de Na Mateva

Municipi.- Capdepera | Lloc.- na Maians - Rústic | Ús.- Reguiu, Molí d'aigua | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 533793 4393572) | Alçada.- 77 msnm

Na Mateva fou una dona que en el sXIV entrà en un plet per la propietat d'aquesta aigua, podria ser que el guanyàs i per això encara conserva el seu nom? Haurem d'investigar un poc més.

Fins fa poc pensàvem que aquesta font havia desaparegut però la informació oferida per Xisco Picó, propietari de la casa veïna, ens ha permès retrobar-la. Ha costat un parell d'hores de llevar romeguers tan sols per poder arribar a fer alguna foto en què se vegi alguna estructura. Per sort ens n'han fet una descripció aproximada: brolla dins un pou rectangular de devers 4 m de llarg, un metre d'ample i un metre i mig de fons. No té cap coll que la protegeixi.

Amb la informació que tenim i el que hem pogut observar sembla que és una trinxera que després dels primers 3 o 4 m queda tapada perquè el camí hi passa per damunt. Just després del camí ja està descoberta però se perd dins la vegetació i se fa impossible tornar-la a veure fins uns 200 m més avall, quan creua un hort just devora el torrent. A n'aquest punt encara té més d'1 m de profunditat.

Si consideram que la trinxera no s'acaba fins al primer punt en què l'aigua ja queda per damunt el nivell de terra i se pot aprofitar per regar, resulta que té una longitud aproximada de 750 m. A alguns llocs, sobretot a les proximitats del dipòsit de Aguas Capdepera, està totalment picada a la roca i té fins a 2 m de profunditat. Surt a la superfície a prop del camí, uns 100 m abans d'arribar a la bassa del Molí de na Maians.

Conten que devers un centenar de famílies d'Artà i Capdepera vivien de conrar petits horts llogats a la finca de na Maians i que poc a poc s'anaren abandonant. El sobrant d'aquesta font s'ajuntava amb el de la Font de Can Móra i arribava al Molí Lluquet. Actualment té poca aigua perquè hi ha un sondeig que n'ha agafat la vena, aquesta poca aigua se perd pel camí degut al mal estat de la trinxera.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig - 2012

Font de sa Cala

Municipi.- Capdepera | Lloc.- Cala de sa Font - Rústic | Ús.- Abeurada | Tipus.- Broll escampat | Situació: Google Maps (31 S 538794 4392491) | Alçada.- 1 msnm

El "Mapa de la Ysla de Mallorca" (1784) encarregat pel Cardenal Despuig i d'autors desconeguts és una de les obres cartogràfiques que més fàcilment podem trobar a qualsevol racó de Mallorca degut a les seves reedicions. Molts li hem pegat una ullada qualque vegada perquè als voltants de la representació de la illa hi podem veure el perfil dels pobles i una descripció de les activitats que s'hi realitzaven.

En aquest mapa hi trobam referències a unes 15 fonts: 10 a Mallorca, 4 a Cabrera i 1 a sa Dragonera. Tan sols 4 d'aquestes fonts se troben enfora de la mar, la resta són surgències situades a la línia de costa o a pocs metres terra endins, aprofitades des d'antic per l'abeurada dels mariners.

Sa Font de sa Cala surt a n'aquest mapa com a "Fuente de la Cala", fet que podria ser indicatiu de la seva importància ja al segle XVIII. A altres cartografies més modernes sempre apareix aquest topònim o el de "s'Aigo Dolça" per referir-se a n'aquest tram de costa, en cap moment s'ha oblidat la seva importància i de fet a l'actualitat la urbanització també n'ha agafat el nom.

No sabem si existia qualque element per recollir l'aigua d'aquesta font. A l'actualitat sorgeix en diversos brolls al llarg d'uns 20 m de costa a la part de migjorn de la cala i se perd directament a la mar. Tenim notícies que ens indiquen que seguint la mateixa línia hi ha altres brolls a dins l'aigua.

L'amo en Jaume Maiol ens contà que aquesta aigua té fama de medicinal: se diu que és molt fina i afavoreix la digestió. Tant és així que hi havia veïns que s'estimaven més beure de la propera Font den Maia, més gruixada i que no els feia sentir-se panxa buida a mitjan capvespre.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig - 2012

Font den Maia

Municipi.- Capdepera | Lloc.- Cala de sa Font - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 538829 4392620) | Alçada.- 1 msnm

Gràcies a la col·laboació de l'Amo en Jaume Maiol, president de l'Agrupació de Regants de Can Móra, hem tengut notícies de diverses fontetes del terme de Capdepera, aquesta n'és una.

Sa Font den Maia neix a la mateixa cala de sa Font de sa Cala, just a devora del primer escar que hi ha sortint cap a tramuntana. Antigament era una petita coveta a la que s'entrava peu pla, ara mateix està tapada amb un portell metàl·lic però se nota que encara brolla perquè té un sobreeixidor que treu aigua gota a gota. A més tota la paret està homida. A davant s'hi ha posat una dutxa però no sabem si és d'aigua de la font.

Abans s'agafava aigua per beure, se considerava millor que la de sa Font de sa Cala però era un poc gruixada. Amb la construcció del càmping s'hi filtraren aigües brutes però sembla que el problema ja se solucionà i actualment l'aigua hauria de ser bona.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juny - 2012

Font des Abeuradors

Municipi.- Capdepera | Lloc.- Son Jaumell - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 537135 4397900) | Alçada.- 70 msnm


Aquesta és una fonteta amb tipologia de qanat simple, amb pou mare però sense pou d'aireig. La mina és totalment de pedra en sec i la coberta és a doble vessant. El pou no té cap tipo de protecció i està amagat entre el càrritx i les mates. A l'interior no s'observen restes de la canal i en els primers metres després de la mina també ha desaparegut però n'hi ha alguns petits troços que duen fins a l'abeurador.

Està devora el camí que dóna la volta al Puig de s'Àguila (231 m.) i servia per abeurar les egües de Cala Moltó, que pasturaven per aquesta zona. És mal de veure perquè dins l'abeurador hi han crescut alguns pins.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Desembre - 2011

Font des Bramul

Municipi.- Capdepera | Lloc.- Golf (Sos Sastres) - Rústic | Ús.- Abeurada | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 533762 4394630) | Alçada.- 105 msnm


Dins una clapa de garriga, mates i qualque abatzer que separa les pistes dels forats 14 i 16 de Capdepera Golf hi ha un avenc. Aquest avenc tenia antigament una escala picada a la roca per davallar que ja està ben polida, actualment sols s'hi pot davallar de manera segura utilitzant una corda.

Segons ens expliquen a l'interior s'hi recollia aigua i, quan ha plogut molt el pas de l'aigua fa el renou que li dóna nom a la font. Els actuals propietaris del camp diuen que fa uns anys tenien per costum anar a banyar-s'hi quan corria l'aigua.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Desembre - 2011

Font des Carregador

Municipi.- Capdepera | Lloc.- es Carregador - Rústic - Públic | Ús.- Abeurada | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 538987 4393350) | Alçada.- 1 msnm


Talment com la Font de sa Cala, aquest broll se troba just a nivell de la mar i fou utilitzat fins fa poc pels pescadors per omplir les bótes abans de sortir a pescar.

L'aigua sorgeix al costats de ponent i tramuntana d'un petit safareig a la base d'unes penyes. Està protegit de les ones per algunes grans roques però això no evita que en moments de mala mar el safareig s'ompli d'aigua salada.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2012

Font des Claper

Municipi.- Capdepera | Lloc.- es Claper - Rústic - Públic | Ús.- Urbà | Tipus.- Qanat

Situació: Google Maps (31 S 536898 4394511) | Alçada.- 110 msnm

A l'entrada de Capdepera per la carretera de Son Servera podem veure un aljub amb abeuradors al sostre i també al carrer d'abaix. Aquest aljub se replenava amb l'aigua de la Font des Clapers. És un petit qanat de 13 m de longitud amb pou mare i un pou d'aireig, acaba directament dins un safareig. Des d'aquest safareig anava fins a l'aljub abans esmentat i el poc sobrant que pogués tenir arribava fins a un altre aljub a la carretera d'Artà.

La carestia d'aigua de principis de sXIX provocà que l'Ajuntament d'Artà compràs aquesta font als seus propietaris l'any 1803 per abastir les necessitats de la població. Recordam que se n'hagué d'ocupar Artà perquè Capdepera té una història molt moguda com a municipi independent, ho ha estat entre 1813 i 1814, entre 1820 i 1823, entre 1839 i 1851, entre 1854 i 1856 i de 1859 ençà!

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març - 2012

Font des Torrers

Municipi.- Capdepera | Lloc.- sa Torre Cega - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.-Broll | Situació: Google Maps (31 S 540808 4396569) | Alçada.- 9 msnm


Sa Font des Torrers es troba just a davall de la Torre Esbucada, vora el camí del far de Capdepera. És pràcticament a nivell de la mar.

L'aigua surt d'una encletxa en forma de coveta i forma algunes basses grans a la seva sortida i gran quantitat de petits cocons i gours. Malgrat visitar-la a finals d'un estiu molt sec encara surt aigua i les basses tenen una aigua transparent i neta.


Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost - 2012

sa Font Grossa

Municipi.- Capdepera | Lloc.- Cutrí - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31S, 534235 4395788) | Alçada.- 138 msnm

Font situada a uns 870 metres per sa part de llevant des Puig des Racó (386 m.) i a uns 710 per sa part de migjorn des puig de sa Muntanya den Mir (353 m.).

Es tracta d'un pou que recull aigües d'una vena provinent des coster de llevant des puig des Racó, les acumula per un millor aprofitament i les desvia fins al que havien de ser uns importants horts.

Es pou està a l'esquerra des camí (sentit pujada) i està fet de pedra seca; sa part de baix és sa més ampla, ja que actua de dipòsit, mesura uns 1,60 de diàmetre irregular i uns 2 metres de fondària; es coll és de secció ovalada i mesura uns 1,20 x 0,80 m. i uns 0,90 de fondària. Sa part exterior possiblement fora de capella en temps antics, amb coberta també de pedra, però actualment sa coberta és vegetal, inclús s'empra com a suport una reixa metàl·lica que antigament havia de ser sa porteta de protecció des pou amb capella.

Des d'aquest dipòsit comentat, surt un albelló de desguàs, fet també de pedra seca amb unes mesures aproximades d'uns 0,50 x 0,60 m. i que va per davall de s'actual camí fins que uns 22 metres més avall i ja havent passat a s'altre costat des camí, descarrega s'aigua dins sa torrentera que ve des coster a dalt citat. En aquest punt és on pensam era aprofitat es cabal d'aigua de sa font per regar alguns horts. Avui unes petites mànigues de plàstic van de cap a un veïnat que sembla ser s'únic que aprofita s'aigua.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Novembre 2018

s'Ullal

Municipi.- Capdepera | Lloc.- Canyamel - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31S 537324 4389478) | Alçada.- 31 msnm

Antiga surgència d'aigua que naixia a l'entrada de Canyamel, just passam la moderna rotonda que va de cap el nucli turístic i a la platja.

Segons les informacions recollides, sembla que es tractaria d'una surgència o aflorament vertical que era recollida i emmagatzemada per un safareig construït just a sobre, sistema més habitual del que sembla, ja que fonts tan cabaloses com la font de Mestre Pere i la font de la Vila a Palma són captacions d'aigua amb aquest sistema; en alguns llocs del Pla de Mallorca hem sentit que són coneguts com a 'safareig sense cul''.

En l'actualitat el nom es refereix al gran safareig, que es troba al lloc on era l'Ullal. Regava les terres de sa Pleta de Can Simoneta i les que es trobaven a l'est de l'ermita de Santa Catalina Thomas. El croquis de la imatge nombre 5 de la galeria seria una hipòtesi, però aquest detall no l'hem pogut confirmar; avui unes bombes elèctriques donen la força que ha perdut l'ullal.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Novembre 2018