Manacor -2-

Font de s'Hort de Llodrà

Municipi.- Manacor | Lloc.- llodrà - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31S 516820 4376478) | Alçada.- 107 msnm

Eixuta fonteta situada a uns 325 metres de sa font de Llodrà per sa part de nord-est, a sa part alta dels horts de Llodrà i just davall de sa carretera de Manacor a Felanitx.

Es tracta d'un broll d'aigua que descàrrega directament dins un safareig per dos forats de sa paret per la seva part de llevant. Entre el safareig i el camí hi ha un entramat de mates, batzers i romegueres que fa impossible veure si hi ha una mineta o és un broll natural; el que si és segur, és que la vena d'aigua arriba per sa part de llevant.

Unes osques a sa part de damunt, una piqueta i una xarxa de canals evidencia sa funció de sa font; regar els grans horts de Llodrà. Una font seca des de fa temps i situada a sa part alta dels horts.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Setembre 2018

Font de s'Hospitalet

Municipi.- Manacor | Lloc.- s'Hospitalet Vell - Rústic | Ús.- Hort | Tipus.- Broll escampat | Situació: Google Maps (31 S 522821 4371878) | Alçada.- 50 msnm

La Font de s'Hospitalet està formada per diversos brolls que surten a la base d'unes penyes del turó de sa Moleta. No existeix cap element per protegir els brolls o canalitzar l'aigua cap a l'abeurador i el safareig sinó que l'aigua embassa tota la zona i circula per la terra fins arribar al mateix abeurador, que està a la part més baixa.

Des de l'abeurador l'aigua va directe al safareig que permet regar una àrea marjada. Aquesta és la única font de la que tenim notícia en tota la Marina de Manacor, que és una zona molt seca i on l'aigua s'infiltra ràpidament.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener - 2012

Font de sa Bruixa

Municipi.- Manacor | Lloc.- Son Macià - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 518985 4373178) | Alçada.- 185 msnm

Sa Font de sa Bruixa és la més coneguda pels macianers encara que a n'aquesta vall de Manacor hi ha gran quantitat de petites fonts.

És una trinxera curta excavada a la base d'unes penyes casi al capcurucull del putxet de sa Moleta. Una paret baixa tanca la trinxera creant una bassa que se replena quan ha plogut a bastament. Al final de la trinxera hi ha un petit abeurador per acumular millor l'aigua quan la font raja poc.

Ens han contat que antigament se solia utilitzar per caçar a abeurada però en alguns moments fins i tot s'hi va fer una miqueta d'hort. De ben enfora se pot distingir on se troba aquesta font, devora de l'únic plataner de tot el puig, encara que també hi ha nascut un caquier.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost - 2012

Font de sa Font

Municipi.- Manacor | Lloc.- S'Espinagar - Rústic - Públic | Ús.- Consum | Tipus.- Pou | Situació: Google Maps (31S 520970, 4371238) | Alçada.- 125 msnm

Font situada en eS camí de sa Mola, al mateix encreuament des camí a sa finca homònima, lloc on també el camí és travessat per davall per un torrent i a uns 750 metres a ponent de ses cases de s'Espinagar.

Es tracta d'un pou d'ús comú d'uns 6 metres de fondària, secció rectangular irregular (1,2 x 1,20 m.) fet de pedra els primers 4 metres i passant a cavitat natural al fons. Té un coll també de secció rectangular amb dues columnes que donen suport a una barra que a la vegada suportava sa corriola, tot això fet de carreus de marès.

Fora no hi ha restes de piques, abeuradors ni canals. A sa part interior sí que a uns 3 metres des coll, per sa part de llevant es veu una canal d'entrada d'aigua just per on passa el torrent per damunt, amb una indicació clara que el pou s'alimenta d'aigua de la corrent subàlvia des torrent.

Per lo vist damunt el terreny, sembla que aquest pou l'únic que té de font sigui es nom, però l'incloem en inventari d'una manera testimonial respectant sa font oral informadora, encara que sent un pou queda fora de l'objectiu d'aquest catàleg.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Setembre 2018

Font de sa Mola

Municipi.- Manacor | Lloc.- Sa Mola - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou | Situació: Google Maps (31 519552 4371744) | Alçada.- 189 msnm

Indocumentada font situada a uns 350 metres per sa part de tramuntana des puig de sa Mola (305 m.) o des Picot (294 m.) i que tal vegada amb el pas dels anya, l'únic que tengui de font sigui es nom.

Es tracta d'un pou de vena d'ús comú d'uns 6 metres de fondària, secció ovalada irregular (2,0 x 1,60 m.) fet de pedra en sec els primers 4 metres i passant a cavitat natural al fons. Té un coll de quasi 2 metres d'altura amb dos accessos i unes columnes que podrien haver aguantat elements per treure aigua. No hi ha restes de piques, ni abeuradors ni canals.

Incloem aquest element d'una manera testimonial respectant sa font oral informadora, encara que sent un pou queda fora de l'objectiu d'aquest catàleg.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Setembre 2018

Font de sa Moleta

Municipi.- Manacor | Lloc.- sa Moleta - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 519152 4372903) | Alçada.- 190 msnm


Sa Font de sa Moleta està composta per dos pous no gaire lluny un de s'altre, units per una galeria, se troba més o manco a la mateixa alçada que la Font de sa Bruixa, però al costat de migjorn del Puig de sa Moleta (205 m.).

Aquesta font va ser descoberta en el moment de sembrar ametlers, poc després de l'establiment d'aquesta zona. En un principi la formaven tres pous però el tercer, a ponent dels dos que queden, s'eliminà. Durant tot el segle XX la font ha donat aigua suficient per cobrir sense problemes les necessitats de 5 cases del mateix coster.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost - 2012

Font de sa Murtera

Municipi.- Manacor | Lloc.- sa Murtera - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 519714 4385508) | Alçada.- 128 msnm

Sa Font de sa Murtera se troba al costat del camí. És una font de les que anomenam 'de pou albellonat' encara que no hem pogut arribar a veure la mineta o albelló.

A la base d'unes penyes trobam el pou, mig excavat a la roca i mig paredat en sec. Just a devora hi ha les restes casi desaparegudes d'un antic abeurador. Des d'aquest pou parteix una síquia cap a s'Hort de sa Murtera o sa Murtera den Pego.

Abans d'arribar al safareig de s'Hort, en el punt en què la síquia comença a sortir a la superfície, hem observat restes d'un entrespolat. Alguns veinats ens conten que antigament hi havia uns rentadors en aquest lloc però cap d'ells els va arribar a veure.

És una font emprivera a la que tenien dret tots els habitants de la contrada de sa Murtera. En èpoques de bonança l'accés a l'aigua no estava restringit i no era extrany que hi arribés gent per carregar bótes d'aigua fins i tot de Sos Ferrers (a 5km), finca que se troba al centre d'una zona sense pous ni fonts antics. En moments de sequera s'arribava a pagar un guarda jurat que hi era les 24h per evitar la presa d'aigua per part de gent de fora.

Sos Ferrers, es Pou Colomer, Infern, Sos Llulls, sa Begura... són possessions amb molt poca aigua. Aquest fet queda retratat amb la següent glosa:

S'aigo des Pou Colomer,

d'Infern i sa Begura

no bastarà pentura

per apagar sa set que té.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost - 2012 : Revisat.- Oct. 2018

Font de sa Murtereta

Municipi.- Manacor | Lloc.- sa Murtereta - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Broll escampat | Situació: Google Maps (31 S 519880 4385228) | Alçada.- 140 msnm


Sa Font de sa Murtereta està formada per dos brolls que surten a la base d'unes penyes que hi ha no gaire enfora del camí. Davant aquests brolls s'hi construí un safareig per recollir l'aigua.

Antigament després de les pluges l'aigua podia arribar a sobrepassar el safareig, que té 2 m de profunditat. Al costat sud, just al cornaló del safareig amb les penyes, encara podem trobar restes de les branques clavades a la roca i que feien d'escala per davallar-hi. S'hi regava l'hort de sa Murtereta i també se n'arribava a fer a sa Murtera Vella.

A l'actualitat la font és seca i els brolls no són visibles perquè el safareig és ple de romeguers.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost - 2012

Font de ses Cases de sa Vall

Municipi.- Manacor | Lloc.- Sa Vall - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina natural | Situació: Google Maps (31S 514906 4388185) | Alçada.- 89 msnm

Font situada a uns 300 metres al nord de ses cases de sa Vall, dins es barranc provinent de sa Rota des Bous.

Es tracta d'una mina natural excavada a sa part baixa d'un conjunt de grans roques dins es mateix llit des torrent, al costat hídric de l'esquerre; sa mina de secció irregular tirant a parabòlica (1,10 x 0,90 m.); a uns 2 metres de sa boca d'entrada es converteix amb dues en un encreuament en forma de ''Y''.

Sa de l'esquerra (en sentit entrada) mesura uns 6 metres de llargària i el dia d'avui està activa, amb aigua que hi davalla per ella sense canal. Sa que ve per la dreta mesura uns 20 metres de llargària total, també està activa i s'aigua també davalla sense canal, fent tota sa mina de canalització. Actualment dues canonades de plàstic fan es recorregut interior en aquesta galeria fins a s'ullal.

Ja a fora, restes d'una piqueta pràcticament desapareguda, restes també de canals i un vell tub de ciment d'uns 20 cm. de diàmetre en sentit de baixada i que feien arribar s'aigua a un safareig que hi ha barranc avall a uns 75 metres i direcció llevant; avui aquest recorregut es fa amb ses mateixes canonades de plàstic que surten de sa mina.

Es safareig és de secció trapezoidal irregular, té una cabuda d'uns 80 m3 i està situat a sa part alta d'una important àrea marjada; una xarxa de canals a cel obert i algunes canonades també de plàstic duen s'aigua als diversos consums. Agraïm ses dades oferides per Toni Bestard per poder localitzar sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost 2018

Font de ses Rotes des Morro

Municipi.- Manacor | Lloc.- Es Morro - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 514075 4386129) | Alçada.- 46 msnm

Font situada al mateix camí de ses Rotes des Morro, a l'esquerra en direcció a migjorn i a uns 560 metres de sa carretera de sa Vall.

Es tracta d'un broll d'aigua que surt per una capelleta natural i que la descarrega directament dins un safareig (6 x 4 metres). Aquest safareig està inserit dins el marge, a la cara des camí i envoltat de paret seca que a la vegada fa de talús per suport.

A sa part de davall des broll visible, s'aprecia una mineta anegada que desconeixem si és una entrada independent d'aigua o per dins està connectada amb el broll de damunt. També es veu arribar aigua per una canonada de plàstic que ve de sa marjada superior, no podem aportar el seu origen. Una canonada de ferro travessa es camí per davall i va a la zona des horts on s'empra per regar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Setembre 2018

Font den Jordi

Municipi.- Manacor | Lloc.- Son Macià - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada, reguiu | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 519214 4373066) | Alçada.- 190 msnm

Sa Font den Jordi és la tercera de les fontetes que podem trobar als costers del putxet de sa Moleta, talment com sa Font de sa Bruixa i sa Font de sa Moleta se troba molt aprop de la cota màxima (205 m).

Resulta pràcticament impossible acostar-se a la font per la part de baix i des de dalt se veu que està totalment coberta de vegetació. Així i tot hem pogut aclarir que se tracta d'una trinxera de no més de 10 m de llarg i 2 m d'ample. Entre la vegetació hem trobat una cocó que en devia recollir l'aigua a la sortida de la trinxera. No hem trobat restes d'una canal de teules que servia per regar un hortet un poc més avall.

És una font totalment desconeguda, les úniques notícies sobre aquesta surgència provenen de l'amo en Tià Llinàs "Garriguer", de Son Macià.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost - 2012

Font des Bessons

Municipi.- Manacor | Lloc.- es Bessons - Rústic - Privat | Ús.- Desapareguda | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31S 513670 4381750) | Alçada.- 54 msnm

Broll o conjunt de brolls que naixien a sa part nord de sa font de Gossalbo, dins el mateix canyar i en un espai que ocupa uns 80 metres del costat esquerre des camí des Bessons en sentit de cap al nord.

Avui només és visible sa font de Gossalbo, s'espès canyar no permet el pas de cap manera. Només recorrent a ses imatges aèries antigues podem veure a diferents anys unes marques al terreny que ben segur són s'empremta de sortides d'aigua recollides en unes petites basses.

Això afegit al detall recollit a Mapa General de Mallorca (imatge 3a) i a la referència que se'n fa al treball d'Antoni Pasqual i Cosme Aguiló, més avall resumit i que podeu llegir complet en aquest enllaç, podem situar amb més o menys encert sa situació de sa desapareguda font a uns 20 metres al nord de sa font de Gossalbo i que descarregava s'aigua a sa mateixa canal que aquesta. També s'observa una sortida d'aigua a uns 40 metres més amunt, també al mateix costat i que podria ser el ''Raig de sa Senyora'' informació oferida per Mateu Flaquer, veïnat de sa contrada.

Cita: La Font d’Albassalba, el refugi d’un antropònim medieval -Antoni Pasqual i Cosme Aguiló-

2.1. Etimologia de l’Onomasticon Cataloniae de Coromines i Mascaró Passarius (1989: 55) Aubassa uba, Font d’ [ƏwbƏ’sawbƏ] (Manacor, Mall. 29, d-3)

....... creuer de ses Basses, etc., i moltes altres d’innominades en fi; immediatament al nord, la Font des Bassons, que altres escriuen Bessons. Essent una font coneguda el que la contempla a distància la veu com una superfície blanquinosa més que no pas aquestes innombrables basses de menor entitat; en contrast amb les basses petites de la Font des Bassons ja pot cridar més l’atenció com a blanquinosa.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Novembre 2018

Font des Magallons

Municipi.- Manacor | Lloc.- sa Vall - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Desconegut | Situació ?: Google Maps (31S 513295 4382562) | Alçada.- 56 msnm


Antiga i desapareguda font situada a l'inici de 'sa Vall', a ponent de 'es Bessons'.

Segons fonts orals recollides a sa contrada, va desaparèixer als anys 70 del segle passat amb la construcció d'un pou a sobre i després per la construcció dels hivernacles existents encara el dia d'avui.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2018

Font des Oms

Municipi.- Manacor | Lloc.- s'Espinagar - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou albellonat ? | Situació: Google Maps (31N, 520461 4371413) | Alçada.- 142 msnm

Font situada a uns 850 metres des puig des Picot (294 m.) per la seva part de llevant i a uns 1300 per sa part de ponent de ses cases de s'Espinagar Vell, a l'esquerra del camí de sa Mola en sentit ponent-llevant.

Es tracta d'un pou que sembla actuar a manera de dipòsit, ja que es veu clarament un albelló o mineta d'entrada d'aigua a devers 1 metre des coll, al costat de ponent, albelló que previsiblement vengui de s'altra costat de sa carretera i capti aigües subterrànies d'un torrentó que hi ha a prop, el mateix que travessa es camí uns 10 metres més avall des pou.

Està seca i abandonada amb el fons ple de terra arrossegada, lloc on hi podria haver una mineta de desguàs per aprofitar s'aigua, però això només és una suposició. Sa font surt documentada al M.G.M. però sense topònim, només com a ''font''; una font oral de sa contrada ens va confirmar el topònim de font dels Oms; de fet uns quants exemplars d'om estan just al seu costat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2018

Font des Puig Negre

Municipi.- Manacor | Lloc.- Puig Negre - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 518870 4371400) | Alçada.- 205 msnm


Sa Font des Puig Negre és una d'aquestes que anomenam de pou albellonat. Està formada per un pouet de poca profunditat encastat a un marge que a través d'una canal de teules soterrada envia l'aigua a un petit safareig al marge inferior.

Sabem d'aquesta font gràcies a la informació oferida per Antoni Pasqual i Miquel Escanelles, que va ser confirmada i ampliada per l'Amo en Tià Garriguer.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost - 2012

Fonteta de Son Cifre

Municipi.- Manacor | Lloc.- Barranc de Son Cifre - Rústic | Ús.- Abeurada | Tipus.- Degotís | Situació: Google Maps (31 S 518221 4389653) | Alçada.- 85 msnm

Fonteta situada a uns 650 metres per sa part de ponent de ses cases de Son Cifre i a uns 250 metres també a ponent des pont que travessa sa carretera MA-3322 amb es barranc de Son Cifre, en concret al costat hídric de l'esquerre. Aquest tram és ple de balmes, a sa darrera de l'esquerre i a la seva esquerre es troba es fontinyol, a uns 10 metres per damunt des llit des torrent.

Es tracta d'una pica natural però retocada amb ciment que mesura uns 1,20 x 0,60 metres de forma irregular i situada arran de terra. Recull ses aportacions d'un broll situat a uns 2 metres per damunt d'ell i que regalima per sa roca; també rep aigo per una esquerda a sa part de darrere dins sa mateixa piqueta; aquesta darrera sembla més activa tot l'any.

A uns 15 metres de cap a la dreta mirant sa balma de davant i a sa mateixa cota hi ha una altra molt semblant, només que aquesta està a uns 0,60 m. de terra i sembla estar eixuta però uns degotissos testimonien activitat (foto 7).

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 02 - 2012 | Revisat.- 08/ 2018

es Gorguet

Municipi.- Manacor | Lloc.- s'Heretat - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 519234 4383659) | Alçada.- 115 msnm

Es Gorguet de s'Heretat és una bassa natural formada al centre d'un espai semicircular d'uns 15 m de diàmetre tancat per penyes de fins a 4 m d'alt.

Aquesta bassa reb l'aigua d'un ullal situat al costat nord de l'espai, dins una encletxa. A més, després de les pluges també reb l'aigua que surt de l'albelló den Bessó, situat al camí de Son Ceiard Vell. Antigament sempre tenia aigua, que s'aprofitava mitjançant una síquia per regar un petit hort i alguns tarongers. En algun moment se va eixugar i quedà així fins que amb els temporals de l'any 2001 tornà a brollar amb força. De llavors ençà es Gorguet sol tenir aigua fins a mitjan estiu i després queda eixut.

Actualment la zona està coberta de pedres que formaven part d'una paret que se va esbaldregar amb un temporal l'any 2010.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost - 2012

na Memòria / font de sa Vall

Municipi.- Manacor | Lloc.- sa Vall - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu, molins | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 514150 4386726) | Alçada.- 45 msnm

Na Memòria és la font més coneguda del terme de Manacor i, encara que és privada, molta gent va regularment a cercar-hi aigua per beure.

Neix dins una mineta bastant ampla però baixa, feta amb volta de marès i adossada a un marge. Després passa per una trinxera de 7 m de llarg i ja arriba a la canal principal de sa Vall, que té un longitud de més de 3000 m en direcció nord sense comptar les canals secundàries. A més, a part d'aquesta canal n'hi ha una altra també molt important (1600 m) i sense pendent, que permet sumar l'aigua del torrent a la font o, si el torrent no corr, regar les terres que hi ha al sud de la font.

Segons en contà Antoni Pasqual, gran coneixedor de la toponímia de Manacor, el nom de la font estaria relacionat amb un establidor del sXIX conegut com "en Memòria".

És bastant conegut també es Molí Paperer, que funcionava amb l'aigua d'aquesta font i que encara conserva el salt d'aigua que movia la maquinària. Hi ha menys gent que sap que a diverses èpoques na Memòria va moure un molí sucrer, del que just queda el cup amagat entre la vegetació; també el molí rober, situat a Can Granot i del que just queda el cup reconvertit en columna de l'edificació i, finalment, un petit molí fariner construit durant la posguerra, ben amagat, i que va moldre blat d'estraperlo durant alguns anys.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol - 2012 | Revisat.- Agost 2018

sa Fonteta

Municipi.- Manacor | Lloc.- Camí de sa Roca - Rústic - Públic | Ús.- Cap | Tipus.- Pou comú | Situació: Google Maps (31 S 518714 4378562) | Alçada.- 101 msnm

A uns 135 metres a migjorn de sa Torre des Enagistes, a un costat des camí de sa Roca i vora sa partió d'una casa coneguda com a ''es Xiringuito'', es troba aquest antic i condemnat pou públic.

Es tracta d'un pou de vena o artesià que segons ens conta una veïnada, antigament i per poc que plogués, vessava per damunt molta d'aigo. També li sembla que amb aquesta aigo es regaven uns petits horts de s'altra banda des camí (suposam que hi havia un albelló per davall es camí).

El pou es troba totalment tapat i condemnat i encara que es redol es veu un poc humit, tot apunta que sa font està ben morta.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2018

ses Fontonelles

Municipi.- Manacor | Lloc.- es Puig Negre - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 518926 4371726) | Alçada.- 230 msnm

Ses Fontonelles és una petita surgència que sortia en un parell de brolls davall les penyes des Puig Negre, perduda dins un pinar ben espès. Omplia un gorg i després donava aigua a una pica feta a nivell de terra que s'utilitzava per caçar a abeurada.

Sembla que se va secar quan s'excavà el pou que forma la nova font, de la que surt una canonada de plàstic cap avall, a un abeurador modern. Amb l'abandó ha crescut un gran ullastre a damunt que ha fet caure la balma on havia el gorg i l'ha reblit de pedres.

L'amo en Tià Garriguer ens contà la història d'uns caçadors felanitxers: a un d'ells li va caure un encenedor a dins el gorg i no havia manera de trobar-lo. Varen decidir treure tota l'aigua però en varen pegar un fum perquè se tornava a replenar així com ho buidaven.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost - 2012