Santanyí

Dolç de sa Torre Nova

Municipi.- Santanyí | Lloc.- sa Torre Nova - Costa - Públic | Ús.- Abeurada | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31S 512988 4353084) | Alçada.- 5 msnm

Es Dolç de sa Torre Nova o, simplement, es Dolç, és un petit dipòsit natural d'aigua situat a la base de les penyes de sa Torre Nova. Segons Cosme Aguiló (2007), la font és un "depòsit natural d'aigua dolça [...], un forat obert a la zona de blanquer", com es veu a la primera imatge.

El forat és molt irregular, té una boca de devers 80 cm de diàmetre màxim, un metre de llarg i uns 50 cm de profunditat.

Al llarg d'una cinquantena de metres, just per davall de sa Torre Nova de sa Roca Fesa (sXVII), podem trobar una zona on les penyes suen i degoten, allà hi ha, també, alguns cocons ara permanents. Segons Cosme, després de quinze o vint anys eixuts, la font tornava a brollar a l'agost de 1996. Potser se podria relacionar amb fuites d'aigua de la urbanització que hi ha just a damunt?

Primer era una aigua aprofitada per pescadors. Ara no es recomana beure'n per la possible contaminació. També és possible que, com en el cas de la Font des Torrers (Capdepera), aquesta font fos aprofitada pels vigilants costaners.

Coordenades.- Graus decimals (i UTM) | Datum. - WGS84 | Creat.- Novembre - 2013

Font de ses Jonqueres

Municipi.- Santanyí | Lloc.- Cala Llonga - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Broll 1 Situació: Google Maps (31S, 519358 4357938) * | Alçada.- 2 msnm

Desapareguda fonteta situada al costat de Cala Llonga i que va desaparèixer amb la construcció de l'actual port esportiu Marina de Cala D'or, fet pel qual només la podem documentar amb antics testimonis escrits de qui la veren i begueren de ses seves aigües:

En la revista local ''Dies i Coses'' núm. 13 de 1989, Marc Vallbona entrevista a Antoni Adrover Adrover, l'amo en Toni Verro ...

''Hi havia molt de llot i jonqueres, sa gent duia a amarar bigues i càrritx. Hi havia jonqueres i canyot, per allà voltejaven ''segais'', ''titutil·los'' i ''blavets'' i d'una vorera en sortia una fonteta d'aigua dolça.''

A la mateixa revista, al núm. 25 de 1991 hi ha un petit poema de Jaume Serra, datat al maig de 1988:

"Vora mar altre temps treia

són producte liquoral.

Joncs, llevamans, margarides,

dones, homes, nins i nines

la bevien vora el blau.

No consta besassis els llavis

dels companyons d'Odisseu

No puc agafar les mans

d'aquells que l'assassinaren,

son nom de ''Ses Jonqueres''

mai la podré oblidar.

Per una font que finí

dues en brollen a Faç."

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març 2019

(*) Situació imaginària.

Fonteta den Bet

Municipi.- Santanyí | Lloc.- sa Marina - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31S, 516805 4359631) | Alçada.- 46 msnm

Fonteta situada a uns 1800 metres en direcció sud-est de sa part central de Calonge, dins es torrent homònim i just davall de sa presa més al nord de les dues que hi ha en aquest torrent.

Es tracta d'un cocó, una piqueta picada a sa roca d'uns 0,40 x 0,40 m. per uns 0,30 m de fons que recull aigo d'un o diversos brolls que degoten i rellisquen per una roca d'uns 2 metres d'alt que hi ha just damunt d'ella. La imatge nº 3 cedida per Francesc Adrover i feta el 2009 ens la mostra plena d'aigo; avui sa fonteta sembla estar seca des de fa molts d'anys.

Sa fonteta està als peus de sa presa citada a dalt, en el seu costat de llevant i a sa part sud des mur; segons ens conta en Francesc sembla que es va assecar quan es va construir sa pressa cap allà a principis dels anys 90 des segle passat. Aquesta i una altra presa que hi ha vessant avall a uns 1400 metres, es construïren arran de sa trista torrentada de l'any 1989 que ens va deixar dues persones mortes.

Agraïts a Francesc Adrover per s'amabilitat d'acompanyar-nos a veure aquesta ximple, seca i molt amagada fonteta.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril 2019

Font des Pujol - sa Mina

Municipi.- Santanyí | Lloc.- es Pujol - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31S 514881 4360737) | Alçada.- 104 msnm

Font situada a uns 1200 metres al nord-est del nucli urbà de s'Alqueria Blanca, dins sa finca privada des Pujol i a uns 120 metres a ponent de ses cases.

Es tracta d'un conjunt hídric format per tres elements importants: una mina de captació, un sistema de conducció d'aigua i un conjunt de dos grans safaretjos.

La captació d'aigua es realitza mitjançant una galeria o mina feta de pedra en sec, secció rectangular amb coberta en volta de canó (1,10 x 1,50 m) amb una llargària d'uns 12 metres, alguns trams són de roca natural picada a mà; al final de la galeria s'observa una cova natural irregular que és on hi ha l'ullal de la font. Un paretó a l'inici de sa galeria la converteix amb un gran dipòsit per regulació de cabal.

Aquí, a l'inici de sa galeria de captació hi ha una escala d'accés amb 17 escalons de pedra envoltats d'una estructura feta de dues parets de pedra en verd i coberta vegetal avui desapareguda.

En aquest punt també hi comença un albelló de desguàs de secció rectangular (0,60 x 1,20 m) amb parets verticals referides de ciment mallorquí i coberta de pedra seca amb perfil de volta rebaixada. Aquesta canal de desguàs o albelló mesura uns 55 metres de llarg, descrivint dos sentits a esquerres primer i a dretes al lloc on surt a cel obert. En aquest punt i per damunt de sa sortida de s'albelló de desguàs, hi ha un conjunt de piquetes, abeuradors i rentadores a la vegada que un gran pou de secció ovalada amb uns 6 metres de fondària; ignoram si aquest pou rebia aportacions des sistema aquí estudiat o tenia vena pròpia; avui manté uns tres metres d'aigua.

El recorregut final de l'aigua es fa ja a cel obert mitjançant una canal feta de lloses planes i verticals adossades a una paret de pedra amb llom d'ase. Recorre així uns 70 metres en línia recta fins a descarregar l'aigua dins els dos enormes safaretjos; un d'ells, el més gran i antic mesura 30 x 15 metres de superfície per uns 3 de fondària. L'altre safareig que hi està adossat mesura 20 x 15 metres però només uns 1,70 metres de fondària. Des d'aquests safaretjos es repartia l'aigua als nombrosos horts vessant avall que eren regats per aquesta potent font.

Agraïm al sr. Miquel Artigues ses facilitats per visitar i estudiar sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril 2019