Andratx

Mapa interactiu en proves; per a accedir a pantalla completa i a altres mapes de fons premeu el botó [MapHub]

Broll de Can Farineta / des Castellàs

Municipi.- Andratx | Lloc.- s'Arracó - Rústic - Privat | Ús.- Salvatge | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 446521 4382313) | Alçada.- 153 msnm

Aquí trobam un broll natural que surt a dins es torrent de Ca na Rosa, més avall torrent de s'Estret, entre es Puig i ses cases de Can Farineta.

Es topònim de 'Can Farineta' que li hem adjudicat a sa font no té cap fonament històric; cap veïnat mos ha sabut donar un nom per aquesta fonteta així que la classificam baix aquest topònim de proximitat únicament a efectes de classificació dins aquesta web. En aquest article se cita una fonteta a 'es Castellàs' i que és possible vulgui referir-se a aquest mateix broll.

Tenim idò un broll que forma una bassa natural que serveix per beure es ramat de sa zona; s'aigo brolla en èpoques que es torrent va sec i d'aquí sa seva importància per es ramat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09-2012 | Act.- 08/2015

Broll de sa Guixera

Municipi.- Andratx | Lloc.- Coll de sa Gramola - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 449187 4384309) | Alçada.- 303 msnm

En una zona on a simple vista s'aprecia una gran abundància de pedres de guix no podia faltar una guixeria. En estat ruïnós, sense sostre però conservant encara la gran pedra de moldre guix.

A uns 15 metres de la guixeria en direcció a gregal i dins del torrent que més a baix es convertirà en el torrent de Rajolí, neix un important broll d'aigua envoltat d'un espès joncar i formant un gorg que es manté amb aigua gran part de l'any, tot això segons ens diu un treballador de la zona.

Amb seguretat la guixeria en els seus anys de funcionament devia usar l'aigua d'aquest broll d'aigua per a les necessitats del seu treball; també hem localitzat un pou a escassos 10 metres però contra direcció i actualment sec.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- octubre-2013

Broll den Casanova

Municipi.- Andratx | Lloc.- Es Campàs - Rústic - Privat | Ús.- Salvatge | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 448098 4383770) | Alçada.- 340 msnm

Broll, petita però cabalosa ufana que surt a sa zona coneguda com ''Es Campàs'', a uns 340 metres a l'esquerra del camí que va a La Trapa des del Coll de sa Gramola (344 m.)

S'ullal surt a uns 4 metres a la dreta en sentit hídric del torrentó. Està protegit per unes pedres contra s'escorrentia per sa part de dalt i per unes altres per ses avingudes del torrentó.

Com a bona ufana, sa font tan sols brolla després de fortes pluges, de fet si no ha plogut, només es pot localitzar per ses dues files de pedres abans esmentades i que protegeixen s'ullal. Actualment no hi ha cap mitjà d'aprofitament de l'aigua.

Podeu veure s'activitat des broll en aquest vídeo.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril -2016

Broll den Reis / dels Reis

Municipi.- Andratx | Lloc.- S'Arracó - Rústic - Privat | Ús.- Salvatge | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 445793 4381793) | Alçada.- 123 msnm

Potent però esporàdic broll que surt a sa part baixa des Puig den Farineta (324 m.) per la seva part de ponent.

El broll surt per una esquerda entre les roques del penya-segat i forma un xaragall amb el pas de les seves aigües, xaragall que recorre el coster fins a arribar al camí de La Trapa, camí que creua per davall mitjançant un modern albelló de fibra-ciment.

Aquest recorregut des del broll fins al camí (uns 100 metres en projecció) per dins el dit xaragall, va desapareixent a mesura que davalla, ja que es va filtrant al subsòl; en el dia de la nostra visita que el broll donava un cabal aproximat de 60-80 litres per minut, a uns 50 metres vessant avall ja havia desaparegut.

Interessant broll que es pot considerar una font ufana per la seva intensitat i espontaneïtat, ja que només brolla els dies de fortes pluges a la contrada. No hi ha cap mitjà d'aprofitament de les seves aigües. Podeu veure es broll força actiu aquí en un Vídeo.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril -2016

Broll des Rajolí

Municipi.- Andratx | Lloc.- es Rajolí - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 449133 4384908) | Alçada.- 221 msnm

Broll superficial que hi ha baixant a ses cases de Rajolí, uns 500 metres abans a l'esquerra, darrere es torrent i dins una tanca.

Simplement és això, un broll que surt entre unes pedres que amb el temps ha format un xaragall i que s'intervenció humana per tal d'aprofitar-lo, ha construït una piqueta de ciment a ras de terra d'uns 0,60 x 0,60 metres. El sobrant cau lliurement dins es torrent.

No hem trobat cap informació sobre aquest broll, pel que ho classifiquem en aquest catàleg sota un topònim de proximitat geogràfica.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Octubre-2013

Font Nova -Son Castell-

Municipi.- Andratx | Lloc.- Son Castell - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Font enclotada | Situació: Google Maps (31 S 448316 4381598) | Alçada.- 123 msnm

Aquí tenim un broll que surt per davall des nivell del terreny i que li han fet un dipòsit per emmagatzemar s'aigo que de manera esporàdica en surt per sa part baixa. Fa uns anys un moviment de terres la va deixar en mal estat i es va reconstruir ja amb tècniques més modernes.

Així el dipòsit està construït amb blocs de formigó i farcit de morter, sense que s'apreciï cap material impermeable. L'accés és mitjançant unes escales amb graons de pedra i hi ha unes reixes metàl·liques per evitar s'entrades bestiar.

Antigament l'aigua sortia per una canonada que comença baix de s'escala i que sortia a una séquia fins a alimentar els horts confrontants. Avui aquesta canonada és de desguàs per al sobrant, ja que s'ha instal·lat una petita moto-bomba per desviar l'aigua a altres àrees de reg.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09-2011 : Revisat.- 08/ 2013

Font Nova -s'Alqueria-

Municipi.- Andratx | Lloc.- s'Alqueria - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 453321 4383202) | Alçada.- 346 msnm

Antiga font documentada en el M.G.M. als peus des Castellot, vora sa partió de s'Alqueria amb es municipi de Calvià. En Tomàs Vibot en el seu estudi sobre sa toponímia de s'Alqueria (2005) ja la documenta com desapareguda.

Sa font fou sa principal proveïdora d'aigua de sa finca però una forta tempesta va fe mal bé es conjunt hídric i ja no es va tornar emprar.

Ses dades i imatges que oferim corresponen al lloc més provable de la seva antiga situació; als baixos des Castellot, al final d'un camí de carro i a un lloc amb un visible moviment de terres en el que segurament van esser els treballs per tal de recuperar s'ullal de sa font i el seu cabal. Avui tan sols s'observen restes d'una mina se perfil parabòlic (d'uns 0,70 x 1,0 metres de secció) sense que es pugui determinar la seva llargària.

Sa font arrossega una llegenda que diu que l'amo de sa finca va oferir sa llibertat a un esclau moro si trobava aigua a sa finca; s'esclau va fer una mina i va construir una síquia segons sa tradició dels seus orígens fins a ses cases pel que es va guanyar sa llibertat promesa; però el senyor no va complir la promesa i sa font es va assecar. Una llegenda que suporten moltes altres fonts de sa nostre illa.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09/ 2013 - Revisat.- 07/2015 - 10 / 2018

Font Seca

Municipi.- Andratx | Lloc.- Port d'Andratx - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 446832 4379311) | Alçada.- 177 msnm

Font que es troba dins el comellar de s'Almudaina, amb el torrent del mateix nom i a una zona urbanitzada de ''Montport''.

En realitat es tracta d'un broll que surt al costat dret des llit des torrent el que li feren una estructura per tal de protegir la surgència de ses torrentades. Així que aquesta estructura aprofita a sa part dreta unes grans roques que formaven part des llit des torrent i la reste es va construir una coberta de pedra en sec en perfil parabòlic formant una total cobertura de l'element.

Aquesta estructura en forma mina, mesura uns 6,5 metres de llargària descrivint una corba a esquerres (sentit d'entrada a sa galeria), perfil parabòlic com s'ha dit (1,10 x 1,70 m.); al fons es forma una bassa d'un poc més d'un m2 amb una fondària d'uns 0,30 metres. Al centre hi ha una canal protegida amb unes pedres sense ajustar que treu s'aigua fins a sa boca.

Ja a s'exterior un petit repartidor amb dos braços fa arribar s'aigua a dues piquetes o abeuradors; una rectangular (0,60 x 0,20 m.) a uns 4 metres vessant avall i una altra de forma irregular baix d'una roca a uns 3 metres de sa boca, a s'altre costat des torrent.

Font en molt bon estat de conservació no mereixedora del seu topònim, ja que es veu que raja amb regularitat. En el M.G.M. es parla de sa contrada com 'sa Font Seca' i tal vegada faríem bé dient que aquesta és 'sa font que hi ha a sa Font Seca'.

Agraïm a Miquel À. Escanellas de toponimiamallorca.net sa informació rebuda.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març 2015

Font d'Amunt

Municipi.- Andratx | Lloc.- s'Arracó - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Bassa enclotada | Situació: Google Maps (31 S 448391 4381788) | Alçada.- 124 msnm

Aquesta font està just abans de l'entrada a la finca homònima, baix el camí a la dreta dins una volta.

La font està construïda de pedres unides amb ciment i una gran llosa plana com a coberta. En la part davantera té un rebaix per a la sortida d'aigua cap a una séquia que subministra l'aigua a diversos horts.

A uns 2 metres hi ha una pica de pedra elevada del sòl uns 70 cm. respecte a la font, segur per servir d'abeurador al bestiar (hi ha cavalls) i que s'omple manualment.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | datum.- WGS84 | Creat.- 09-2011 : Actualitzat.- 06-2013

Font d'Andritxol

Municipi.- Andratx | Lloc.- Andritxol - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 450360 4378996) | Alçada.- 105 msnm

Font de marcat origen islàmic documentada des de la conquesta cristiana al segle XIII. Ja surt documentada com font d'Andritxol a una acta de divisió de l'alqueria Al-Caneiz (Son Esteve) dins la documentació de la Cúria del Pariatge amb data del 9 de gener de 1372. La tornam a trobar documentada a 1544 com font d'aigua viva i hort dins una acta de venda del rafal Ffibi.

Es tracta d'una font de mina tipus 'qanat' molt modificada al llarg del temps, amb una galeria que actualment mesura 78 metres de llarg i que suporta tres diferents seccions en el seu recorregut (vegeu plànol) i que segurament es corresponen as diferents reformes al llarg del temps.. En aquesta galeria, de dalt a baix hi tenim aquests elements:

- Pou de captació a uns 15 metres del camí Reial de la Palomera a Palma, construït de pedra en sec, un diàmetre d'uns 0,80 metres i una fondària d'uns 8 metres. No hi ha coll i el pou està tapat amb una xapa redona de ferro.

- Un possible pou condemnat al costat del camí abans citat. Estaria a sa distància habitual que separa els pous d'oreig en aquest tipus de font (qanat).

- Un antic pou d'oreig, avui amb porteta de marès al costat del camí privat i que encara avui s'empra per accedir a sa galeria per fer-hi tasques de neteja. Molt modificat pel fet d'estar just al costat des camí que davalla als horts.

- Una boca de sortida final amb connexions de tubs per diferents regants: Una descàrrega dins el safareig, l'altra va en destinació a alguns horts propers i el tercer connecta amb el sistema hidràulic de Biniorella.

- Un safareig de planta rectangular irregular d'uns 40 m2 (uns 100 m3) que emmagatzema una part el cabal donat per sa font. Un desguàs del sobrant cau per una síquia sense destí conegut i unes canonades fan arribar el líquid a diversos regants.

- Xarxa de distribució d'aigua als regants, dels que destaca el sistema hidràulic que va fins a Biniorella El primer element correspon a una gran canal realitzada amb pedra de marès que presenten una secció en "U" i que duien des del qanat d'Andritxol fins a les cases. Actualment es troba interromput per la carretera Palma-Andratx (MA-1), conservant el 90% del seu recorregut fins a arribar a un gran safareig d'acumulació i regulació de l'aigua. El traçat d'aquesta canal es realitza mitjançant aquesta síquia que es troba recolzada damunt parets de marges configurant un petit camí adossat. A més, quan es troba amb un gran desnivell es localitzen unes grans marjades en forma d'aqüeducte per tal de continuar amb la inclinació necessària. Actualment la canal ha estat ocupada per una conducció de polietilè que transporta l'aigua. A 144 metres de cap a Andratx hi ha sa font de sa Coma de sa Teia que d'alguna manera està relacionada amb aquesta amb molts d'aspectes.

Agraïm al departament de Patrimoni de l'Ajuntament d'Andratx la seva ajuda i col·laboració. Amplieu informació mirant dades al Catàleg de Bens Patrimonials d'Andratx: fitxa -1- (Font d'Andritxol) i fitxa -2- (Sistema de Biniorella).

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 06-2011 | Revisat.- 05/2017

Font de Can Biel de sa Viuda

Municipi.- Andratx | Lloc.- Can Biel de sa Viuda - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 449050 4382293) | Alçada.- 221 msnm

Bella font natural que brolla en terres andritxoles, entre Andratx, s'Arracó i es coll de sa Gramola, en una contrada coneguda com a 'Can Biel de sa Viuda'.

Es tracta d'una surgència que brolla quasi tot l'any entre dues grans roques, roques que amb el pas des temps s'han adaptat per s'aprofitament d'aquestes aigües. S'aigua surt per una boca natural situada a un metre per davall des nivell del sòl de s'accés i per alguns degotissos a ses parets; un pou picat a sa pedra d'un metre de fondària i un metre cinquanta de diàmetre irregular i envoltat d'un paretó al lloc on no és roca emmagatzema s'aigua. Un petit albelló comunica aquest dipòsit amb el safareig (avui emprat com a piscina) per davall des pas d'accés.

En temps de fortes pluges, s'aigua supera es nivell des paretó, surt per es sòl d'accés i aboca també dins es safareig mitjançant un abocador de pedra. No hem localitzat cap documentació on es parli d'aquesta bella font ni els propietaris actuals en saben res sobre el seu topònim, pel que la classifiquem dins aquest catàleg amb el nom del lloc on es troba, sense que amb això vulguem crear un neotopònim.

Agraïm a M. Àngel Escanelles sa informació per localitzar sa font i a l'amo de sa finca la seva amabilitat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2017

Font de Can Capet

Municipi.- Andratx | Lloc.- Coma Calenta - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Assut | Situació: Google Maps (31 S 451317 4383296) | Alçada.- 190 msnm

Captació d'aigua subterrània situada dins sa finca homònima, al costat dret d'un torrentó que desguassa al torrent de sa Coma Calenta.

Es tracta d'un dipòsit de forma cilíndrica construït de pedra en sec i sostre modern de formigó pretensat que es troba adossat al torrentó i que mitjançant algun tipus d'assut, capta ses aigües subàlvies de dit torrentó i l'emmagatzema al seu interior. Hi ha un portell rectangular protegit per una reixa metàl·lica per accedir-hi a collir aigua o tasques de neteja.

Sa captació es troba un metre per damunt del sòl de ses cases pel que suposam que servia per regar s'hort de davant elles mitjançant algun tipus de canal. En sa galeria d'imatges, sa nombre 5 està feta al 2011 i es veu l'antiga motobomba que havia de fer arribar s'aigua a altres consums.

Avui ses cases estan modernitzades però no es veuen restes de cap canal encara que sí que hi ha unes mànigues que van de cap a un també modern grup propulsor per aprofitar ses aigües.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2017

Font de Can Jaia

Municipi.- Andratx | Lloc.- Coma Calenta - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 451371 4382979) | Alçada.- 181 msnm

Aquest senzill i bonic 'qanat' és dels pocs de la zona que donen aigua tot l'any i des de fa molt temps.

El pou mare típic d'aquest tipus de fonts està a l'altre costat del camí en un replà a uns 18 metres del recinte on es troba la boca de la mina i el safareig. Es pou té uns tres metres de fondària.

La mina es comunica amb el pou mare per sota del camí des d'una marjada, fa uns 0,40 x 0,80 mts. i és de pedra seca i roca natural. Des de sa mina surt una canal que va fins al safareig, que està embotit a la roca; en el seu curt recorregut la canal té una pica a manera d'abeurador i una altra canal per a desviació de l'aigua a la séquia del camí.

Des del safareig surt una altra canal fins a una pica de pedra viva com a recollidora d'aigua ja en el camí. Agraïments a la propietària del terreny per ensenyar-nos aquest bonic racó i un record especial per en Bernat Simó. (E.P.D.)

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 06/ 2011 / Act.- 10/ 2013

Font de Can Joan Pau -de baix-

Municipi.- Andratx | Lloc.- sa Coma Freda - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 450011 4382357) | Alçada.- 158 msnm

Font de mina situada baix des safareig de sa font de Can Joan Pau de Dalt, a uns 8 metres de cap a nord.

Es tracta d'una font de mina feta de pedra seca amb secció rectangular (0,60 x 1,00 m.), llargària d'uns 6 metres i coberta de lloses planes. Al fons hi ha dos ullals que deixen caure s'aigo dins una piqueta connectada a una canal que va per la dreta fins a fora.

Just vora de sa boca hi ha una claveguera des d'on comença una canonada de plàstic que després de recorre uns 30 metres per davall terra diposita s'aigo en un safareig de 4,5 x 2,5 metres.

Mos conte sa mare de l'amo, una senyora ja de més de vuitanta anys que sa mina la va fer son pare veient que en es racó on es troba sempre hi sortia un raig d'aigo d'en mig d'unes pedres. Agraïm a aquesta família que ens hagi deixat veure ses seves fonts.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2013

Font de Can Joan Pau -de dalt-

Municipi.- Andratx | Lloc.- Coma Freda - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 450020 4382347) | Alçada.- 161 msnm

Dues fonts hi ha dins aquesta finca però que no tenen res a veure una en l'altra, malgrat estar separades tan sols uns 12 metres, una té un funcionament esporàdic (sa de Dalt) sobretot en s'hivern i èpoques de pluges, mentre s'altre (sa font de Baix) dóna aigo tot l'any amb més o manco intensitat.

Així que tenim que sa de dalt (sa de funcionament esporàdic) és una mineta feta de pedra seca i secció parabòlica (o,60 x 0,50 m.) de sa que no podem aportar sa llargària en no esser accessible. Fora hi ha dues piquetes, una per abeurar es ramat i s'altra per distribuir s'aigo bé cap a es safareig (12 x 4 m.) que hi ha vora o mitjançant sa canal de teula que l'envolta, enviar s'aigo de cap a uns horts que hi ha vessant avall.

Vora sa boca hi ha una caseta amb una electro-bomba per impulsar s'aigo fins a sa casa. Importants degotissos des safareig testimonien una duresa de s'aigo important. Agraïm al propietari de sa finca sa seva amabilitat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2013

Font de Can Maria / Can Marià

Municipi.- Andratx | Lloc.- S'Arracó - Rústic - Públic | Ús.- Consum | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31S 447242 4381662) | Alçada.- 117 msnm

Font que es troba davall es camí des Castellàs, a uns 700 metres de s'encreuament amb sa carretera que va de s'Arracó a Sant Elm, just davall un revolt a esquerres.

Actualment sa font es troba parcialment tapada per un enderroc de pedres i terra i tan sols es veu una petita part d'ella. Dit això podem dir que havia de ser una captació per una mineta que dipositava s'aigo dins una capella encastada a un marge de pedra en verd. Sa part de dalt, que és l'únic visible, testimonia una boca de sa capelleta de volta apuntada i una possible piqueta a baix per recollir ses aigües.

Sa font es troba al final d'un passadís que a la vegada fa de canal de desguàs amb una pràctica rampa de davallada des de sa marjada i des camí des Castellàs on hi ha també una piqueta per abeurar al bestiar.

En aquest cas, sa cronologia sembla clara: un enderroc ha tapat quasi totalment sa font i això no s'ha arreglat perquè sa font es va assecar; i es va assecar perquè el propietari des solar de s'altra costat des camí (vessant amunt) va fer un pou i es va trobar sa vena de sa font. I és així perquè just el dia que aquest veïnat fer es pou, sa font es va assecar. Si no haguera estat així, hauria estat molt fàcil de llevar ses pedres i sa terra que la tapen; així, seca ja no interessa a ningú.

Sa font era molt coneguda a sa contrada i ens conten que quan totes ses fonts de sa zona s'assecaven, sa gent anava a aquesta a recollir aigua, ja que sempre rajava, fins i tot feien cola al camí.

Sobre el topònim emprat, hem de dir que sa font es troba documentada a diversos llocs com a: font den Maria, font de na Maria, font den Marià i font de Ca na Maria. Consultant a Miquel Àngel Escanelles de toponimiamallorca.net ens suggereix el de ''font de Can Maria", malgrat que ens avisa que no és del tot segur.

Agraïm a Jaume Aleñar i a ''Maxi'' de s'Arracó la seva ajuda per localitzar sa font. Actualitzam al 9 - 11 - 2015; en Maxi és mort, al cel sia.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre-2015

Font de Can Teixedora

Municipi.- Andratx | Lloc.- Pla de s'Evangèlica - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 449958 4384753) | Alçada.- 330 msnm

Mineta de reduïdes dimensions que mesura amb prou feines 40 cm. d'ample per 30 cm. d'altura tant en la seva boca com en el tram visible del seu recorregut. Està situada en el 'pla de s'Evangèlica' en el camí que porta al 'coll dels Coloms', a uns 150 metres a la dreta.

Com moltes altres la font està en estat de total abandó però amb clars signes de rajar encara aigua. Des de la ja citada petita boca surt una canal de ciment que acaba en una pica, usada segurament com a abeurador i just darrere hi ha un safareig de mitges dimensions, (4 x 4 x 2 metres)

La mina havia de ser a l'origen una séquia i després va esser tapada, ja que està amb prou feines a 1 metre de profunditat i surt d'una marjada de la mateixa mida. Les parets i el sòl estan arrebossats de ciment i la coberta és amb lloses planes.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- juliol-2011

Font de la Trapa -1-

Municipi.- Andratx | Lloc.- La Trapa - Rústic - Públic | Ús.- Seca | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 445199 4383596) | Alçada.- 287 msnm

Aquí estudiam sa primera de ses tres fonts que hi ha dins La Trapa, antic Monestir creat per una comunitat de monjos trapencs l'any 1810 i del que podeu trobar molta més informació a sa web del G.O.B. entitat encarregada de sa seva gestió medi-ambiental en s'actualitat. Per veure un esquema des conjunt hidràulic en la tercera imatge de sa galeria.

Sa primera referència a ses fonts de La Trapa la trobam amb unes paraules de s'Arxiduc que ja diu que hi ha "un manantial de aguas frescas y cristalinas"; a 1920 en mans de Joan B. Ensenyat que en fa sa descripció d'una d'elles en G. Font i Martorell també en diu coses el 1964. De l'any 1981 al 1997 sa font va romandre seca i en febrer d'aquest darrer any va tornar brollar.

Suposam que tots aquests comentaris estan referits a sa font de baix, sa de vora es safareig, font que avui en dia està casi seca i solament hi ha un poc d'aigo dins es pou que hi ha en es final de sa galeria.

Dit això, tenim que aquesta font és una galeria feta de pedra en sec molt ben construïda i conservada. Fa uns 14 metres de llargària parets verticals i coberta de volta de canó (secció de 0,80 x 1,90 m.) i que acaba en un petit pou que és sa surgència de s'aigo i on s'emmagatzema abans de sortir per una síquia a la dreta mirant de fora.

A sa sortida va per una altre síquia fins a un safareig (4 x 4 m.) que està a uns 8 metres. Al inici d'aquesta síquia hi ha una piqueta i un abeurador aixecat d'en terra uns 80 cm. que rep s'aigo que antigament venia per una canal de teula àrab de sa font que aquí estudiarem baix es nom de font de La Trapa -3-. Ses aigos s'ajuntaven a sa piqueta i juntes acabaven dins es safareig. Actualment per es costat esquerra des safareig hi arriba una màniga de plàstic en lo que sembla s'única aportació d'aigo en s'actualitat i que vé de sa font que aqui anomenam com sa font de La Trapa -2-.

Es safareig és de pedra i té al costat oposat de on arriba o arribava s'aigo un pou també fet de pedra seca que a sa part baixa té un albelló igualment de pedra seca que du s'aigo a sa part baixa de sa següent marjada (uns 6 metres). Per acabar s'aigo va per una canal de teula restaurada i adossada al marge que acaba es seu recorregut en es camí d'arribada. Un poc més avall, a uns 12 metres dins es mateix camí hi ha una vella pica de rentar que havia de ser una de ses seves destinacions.

Actualment s'aigo queda dins un aljub que hi ha baix sa sortida des pou albellonat i tapat amb unes xapes de ferro. Per sa vessant nord de ses marjades es veu arribar una gruixuda canonada que pensam vé d'un pou que hi ha a sa part alta de la vall de Sant Josep.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 05/2013 / Act.- 04/2014

Font de la Trapa -2-

Municipi.- Andratx | Lloc.- La Trapa - Rústic - Públic | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 445235 4383613) | Alçada.- 304 msnm

Aquí estudiam sa segona de ses tres fonts que hi ha dins La Trapa, antic Monestir creat per una comunitat de monjos trapencs l'any 1810 i del que podeu trobar molta més informació a sa web del G.O.B. entitat encarregada de sa seva gestió medi-ambiental en s'actualitat. Per veure un esquema des conjunt hidràulic vegeu la tercera imatge de sa galeria.

Sa primera referència a ses fonts de La Trapa la trobam amb unes paraules de s'Arxiduc que ja diu que hi ha "un manantial de aguas frescas y cristalinas"; a 1920 en mans de Joan B. Ensenyat que en fa sa descripció d'una d'elles en G. Font i Martorell també en diu coses el 1964.

Si la observam de dalt a baix, aquesta font comença a un pou de captació fet de pedra seca d'uns cinc metres de fondària i que està a sa part baixa d'un gran marge. Aquí hi comença una galeria d'accés feta també de pedra en sec de secció irregular i variable, parets més o manco verticals, coberta de volta (0,70 x 1,85 m.) i una llargària d'uns 24 metres.

De sa boca d'accés en surt una altre galeria també de pedra en sec d'uns 28 metres de llargària, secció rectangular de reduïdes dimensions (0,50 x 0,40 m.). Aquest albelló surt a uns 8 metres de sa boca de sa font de La Trapa -3- i una marjada per damunt des safareig on hi ha també sa boca de sa font de La Trapa -1-.

Actualment és s'única de ses tres que semble donar un poc d'aigo; una vella canal de teula suporta una moderna màniga de plàstic que fa tot es recorregut abans explicat des de es pou mare fins al safareig on descarrega i segueix es destí explicat a sa font de La Trapa -1-.

A sa boca de sortida de s'albelló s'observa una antiga filada de pedres penjades al marge on surt que segur suportava una canal de teula que antigament havia de transportar s'aigo a sa part nord de ses marjades en direcció en es Molí de Sang que hi ha a uns 200 metres més avall.

Es safareig és de pedra i té al costat oposat de on arriba s'aigo un pou també fet de pedra seca que a sa part baixa té un albelló igualment de pedra seca que du s'aigo a sa part baixa de sa següent marjada (uns 6 metres). Per acabar s'aigo anava per una canal de teula restaurada i adossada al marge que acaba es seu recorregut en es camí d'arribada. Un poc més avall, a uns 12 metres dins es mateix camí hi ha una vella pica de rentar que havia de ser una de ses seves destinacions.

Actualment s'aigo queda dins un aljub que hi ha baix sa sortida des pou albellonat i tapat amb unes xapes de ferro. Per sa vessant nord de ses marjades es veu arribar una gruixuda canonada que pensam vé d'un pou que hi ha a sa part alta de la vall de Sant Josep.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig-2013

Font de la Trapa -3-

Municipi.- Andratx | Lloc.- La Trapa - Rústic -Públic | Ús.- Seca | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 445213 4383593) | Alçada.- 301 msnm

Aquí estudiam sa tercera de ses tres fonts que hi ha dins La Trapa, antic Monestir creat per una comunitat de monjos trapencs l'any 1810 i del que podeu trobar molta més informació a sa web del G.O.B. entitat encarregada de sa seva gestió medi-ambiental en s'actualitat. Podeu veure un esquema des conjunt hidràulic en la tercera imatge de sa galeria.

Sa primera referència a ses fonts de La Trapa la trobam amb unes paraules de s'Arxiduc que ja diu que hi ha "un manantial de aguas frescas y cristalinas"; a 1920 en mans de Joan B. Ensenyat que en fa sa descripció d'una d'elles en G. Font i Martorell també en diu coses el 1964.

Aquesta font està totalment seca i semble que de fa molt temps; no hi ha marques d'aigo ni d'humitat ni tan sols al pou que hi ha al fons de sa galeria, galeria feta de pedra en sec d'excel·lent confecció que fa uns 16 metres de llargària amb ses parets verticals i coberta de volta (0,75 x 1,90 m.). Hem vist unes fotos de fa uns anys i sa boca d'entrada estava casi tapada per una esbaldregada; avui està millor, sa boca està netejada i malgrat hi queda un caramull de terra, si pot entrar sense massa problemes.

De sa boca en surt una canal de teula àrab doble que va enterrada fins es proper marge on baixava per una altre canal (aquesta desapareguda) que dipositava s'aigo dins s'abeurador que hi ha a la dreta de sa boca de sa font de La Trapa -1-. A sa piqueta que hi ha baix d'aquest abeurador es mesclaven ses aigos de ses dues fonts i juntes es depositaven dins es safareig mitjançant una síquia.

Es safareig és de pedra i té al costat oposat de on arriba s'aigo un pou també fet de pedra seca que a sa part baixa té un albelló igualment de pedra seca que du s'aigo a sa part baixa de sa següent marjada (uns 6 metres). Per acabar s'aigo anava per una canal de teula restaurada i adossada al marge que acaba es seu recorregut en es camí d'arribada. Un poc més avall, a uns 12 metres dins es mateix camí hi ha una vella pica de rentar que havia de ser una de ses seves destinacions.

Actualment s'aigo queda dins un aljub que hi ha baix sa sortida des pou albellonat i tapat amb unes xapes de ferro. Per sa vessant nord de ses marjades es veu arribar una gruixuda canonada que pensam vé d'un pou que hi ha a sa part alta de la vall de Sant Josep.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 05/2013 - Act.- 04/ 2014

Font de Sant Joan

Municipi.- Andratx | Lloc.- Sa Guixeria - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Desapareguda | Situació: Google Maps (31 S 451791 4382007) | Alçada.- 243 msnm

En es Camí de sa Guixeria, a uns 80 metres de sa carretera de Capdellà hi ha els restes de sa desapareguda font.

Una veïnada que viu un poc més avall mos diu que recorda que quan el que ara és un carrer asfaltat era tan sols un camí de carro, hi havia una font a la dreta des camí i que els veïnats aprofitaven per collir-ne aigo.

Tot indica que en ses obres d'asfaltat i engrandiment des camí van fer desaparèixer sa font i tan sols n'ha quedat sa piqueta que hi ha baix des camí. Hi ha una canonada de plàstic que creua es camí just vora sa piqueta i en sentit del lloc on sembla estava sa desapareguda font; també s'observen restes d'una canal vessant avall.

Actualment no es veuen marques d'aigo; sí que es sent renou d'aire per sa canonada de plàstic per el que pot esser que hi hagi alguna mena de conducció soterrada, però també podrien esser renous de s'aigo de sa xarxa municipal.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2013

Font de Son Bosc

Municipi.- Andratx | Lloc.- Son Bosc - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 453209 4382530) | Alçada.- 319 msnm

Font a uns 400 metres a ponent des puig de sa Grua (483 m.) dins el mateix camí de Can Teumet.

Es tracta d'una font de mina feta de pedra en sec i recorregut serpentejant sense que puguem aportar la seva llargària total. A la façana (marge) es conforma una espècie de fornícula d'accés amb una fondària d'un metre amb senyals d'una antiga reixa per protecció. Al fons comença una mineta (0,65 x 0,60 m.) que ja és l'inici de sa galeria de captació, segueix recta uns 3 metres, on passa a girar a l'esquerra per uns 5 metres més però en aquest tram, sa mina guanya altura i perd amplària (0,40 x 1,10 m.) convertint-se en inaccessible; sí que es veu com al fons torna a girar de cap a la dreta.

Aquest estrenyiment de sa galeria segurament fou provocat per un moviment en les terres dels voltants, ja que hagués estat impossible paredar-la amb aquestes dimensions. Per altra banda, a uns 8 metres passada sa boca de sa mina al mateix marge, hi ha una altra mineta de reduïdes dimensions però accessible, que clarament va en direcció a sa mina principal descrita abans, però que malauradament a 2 metres de sa boca, sa galeria es troba totalment esbaldregada.

Aquestes evidències ens permeten fer una cronologia de la història recent de la dita font:

- La font està seca i no hi ha marques d'activitat recent. Ben segur que l'ullal es va perdre en un moviment de terres, el mateix moviment que va reduir s'amplada de sa mina d'accés. Aquesta segona mina abans descrita, degué ser un intent d'accedir a l'ullal de la font per una altra via per arreglar-ho, ja que les direccions coincideixen; no sabem si hi arribaren o es va esbaldregar abans d'arribar-hi.

En el tema de l'aprofitament de l'aigua quan sa font estava activa, tenim que a un metre de sa boca principal, dins sa mineta, hi ha una piqueta que no és més que l'inici d'una canal enterrada que passa per davall des camí i cau dins un preciós aljub (6 x 4 x 4 m.) en un excel·lent estat de conservació i aquest si que conserva unes importants marques d'aigua emmagatzemada, fet que ens parla d'una important activitat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 09-2015

Font de Son Castell

Municipi.- Andratx | Lloc.- S'Arracó - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 448142 4381770) | Alçada.- 92 msnm

Font que hi ha a uns 100 metres a llebeig de ses cases homònimes.

No podem aportar el tipus de captació en estar envoltada per una coberta de marès conformant un pou i un aljub segurament de moderna construcció, malgrat cap dels veïnats que hem consultat ens ha pogut confirmar cap altre element diferent.

De s'aljub hi surten dues mànigues de plàstic; una va de cap a un altre aljub de formigó soterrat i amb una bomba a damunt dins una caseta per enviar s'aigo de cap a ses cases o altres consums. S'altra màniga va de cap a un safareig que hi ha a uns 40 metres i al que curiosament hi han construït un garatge a damunt. D'aquí sí que surt una canal de teula àrab que per damunt una paret va de cap a uns horts.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2013

Font de Son Esteve

Municipi.- Andratx | Lloc.- Son Esteve - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 450087 4379762) - Captació - | Alçada.- 57 msnm

Antic i abandonat sistema hidràulic situat a uns 200 metres (pou de captació) de ses cases de Son Esteve per la seva part de ponent.

Es tracta d'un conjunt d'elements projectats i construïts amb s'intenció d'aprofitar una captació d'aigua subterrània i distribuir-la mitjançant diverses xarxes, enterrades i en superfície, amb sa finalitat de regar uns importants horts situats a sa part baixa de sa finca, fins i tot algun aprofitament ramader.

Amb el referent a la xarxa en superfície, avui en dia encara queden restes de dues canals fetes de marès que creuen els horts, una passant pel safareig d'un també abandonat Pou Comú i l'altre, paral•lela a aquesta que també creua tots els horts i acaba abocant s'aigua dins un gran safareig, que amb els seus 1.000 metres cúbics segurament és el més gran d'Andratx. Aquí el sistema és alimentat d'aigua per força mecànica mitjançant la sínia o motors elèctrics.

En el que és la xarxa enterrada, es tracta d'una galeria o mina que uneix el pou de captació o 'pou mare' amb el gran safareig abans citat, amb una llargària de 195 metres (una de les més llargues de Mallorca) i dotada de 7 pous de ventilació, dels quals tan sols un d'ells és visible actualment, els altres sembla que estan condemnats. Aquí el sistema és alimentat d’aigua per gravetat des des ‘’pou mare’’ fins al safareig.

De manera que tenim que el sistema hidràulic tenia dues xarxes de distribució per una sola captació: sa superficial amb canals de marès que regava una àrea d'horts (uns 8.500 m2) al nivell de sa cota superior des pou de captació i de sa antiga carretera al Port i una altra xarxa abastida per una galeria enterrada tipus 'qanat'' que regava ''s'hort nou'' (uns 40.500 m2) situat entre es citat abans i es torrent de sa Coma, a uns 4 metres per davall de s'altre i que és on es troba s'immens safareig esmentat.

Actualment es sistema està abandonat i fora d'ús i s'antiga sínia conserva restes de motors també abandonats, malgrat que en el fons des pou es veu com sa font es manté activa i amb aigua. Al segle XIX, la Cúria va interposar un plet contra Son Esteve per haver deixat sense aigua al Pou Comunal com a conseqüència d'unes obres fetes per ampliar o reformar sa galeria subterrània o 'qanat'. Detalls en aquest enllaç i en aquest d'uns elements catalogats per l'Ajuntamen. Podeu veure una imatge de com a afectat el pas del temps en aquests horts (tercera de sa galeria).

Agraïm al Departament de Patrimoni de s'Ajuntament d'Andratx la seva ajuda i col•laboració.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2017