Font de Cas Coix / de Son Terrassa

Municipi.- Bunyola | Lloc.- Cals Reis - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola i ramader | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 480038 4398393) | Alçada.- 474 msnm

Interessant font situada a uns 550 metres del centre des llogaret d'Orient per la seva part de llevant, enmig d'un gran sementer que, com podeu veure en una imatge de l'any 2002 (vegeu al final de sa galeria), abans era un gran hort de fruiters, pomeres en concret.

Es tracta d'una font de mina enclotada amb una galeria feta de pedra en sec d'uns 6 metres de llargària, secció parabòlica (0,70 x 1,20 m.) amb un ullal al fons en terra on sa paret és de pedra en verd. Tota sa galeria fa de conducció de s'aigua, ja que no hi ha canal; hi ha restes d'un pou actualment condemnat que havia de facilitar treure aigua sense haver de davallar.

Sa galeria està per davall des nivell des sòl uns 1,8 metres i hi ha un accés que ve a ser sa mateixa mina oberta per alt, conformant un rectangle amb ses parets també de pedra en sec d'uns 4 x 1 metres on suposam hi havia d'haver uns escalons encastats per davallar-hi. Dins aquest espai d'accés i a s'altre costat de sa captació, hi comença una mina de desguàs també feta de pedra en sec i perfil parabòlic (0,60 x 0,90 m.) però que ja a uns 5 metres de sa boca està esbaldregada.

Aquesta antiga galeria mesura 90 metres fins al lloc on surt a cel obert convertint-se en canal que va fins a una pica abeurador situada a uns 75 metres de cap a ponent. Just passat sa pica i a uns 10 metres també de cap a ponent hi ha un antic safareig (8 x 4 m.) que comunica amb una gran i moderna bassa d'uns 50 metres de llarg per uns 4,5 metres d'amplària mitjana. Avui i com sa font segueix viva, tot aquest recorregut es fa mitjançant una canonada de ferro.

En Tomeu Canals, nét de l'amo en Tomeu de Son Bernadàs ha tingut s'amabilitat de mostrar-nos aquesta font; el seu padrí ens confirma es topònim de ''Cas Coix'' referit a una antiga possessió, avui desapareguda, que era el propietari de ses aigües d'aquesta font. Na Bàrbara Suau de Bunyola ens ha facilitat un interessant document (mirau al final de sa galeria) que ens explica els detalls de s'història i evolució recent d'aquesta font, on es recull entre d'altres, el curiós "dret de cullera".

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juliol -2016