Font de Raixeta

Municipi.- Bunyola | Lloc.- Raixa - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 470558 4394568) | Alçada.- 401 msnm

Aquí tenim una font que surt d'una surgència natural adaptada que neix a baix d'un pinar.

És una font de mina amb una galeria feta de pedra seca amb perfil parabòlic d'uns 12 metres de llargària i 0,60 x 0,90 m. de secció. S'aigo passa per terra per una canal natural i a s'entrada fa una petita bassa que permet beure una aigo molt fina i fresca.

De cap a llevant a uns 35 metres hi ha un abandonat safareig que és d'on partia una canal que portava s'aigo amb forta pendent fins a ses cases de Raixeta on s'emprava per es consum i per regar s'hort. Sa canal ja no existeix més que un tram vora de ses cases que va per damunt d'una paret fins al safareig.

Avui es recorregut es fa amb una canonada de plàstic que se junta primer amb s'aigo que ve per una canal de sa font de Pastoritx i després amb sa que baixa de sa font des Coster per arribar amb un sol tub a s'impressionant safareig de Raixa, el més gran de Mallorca.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig-2012