Font des Coster

Municipi.- Bunyola | Lloc.- Raixa - Rústic -Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat

Situació: Google Maps (31 S 470885 4393859) | Alçada.- 284 msnm

Aquí ens trobam amb una font de tipologia 'qanat' d'uns 36 metres de llargària que està entre les possessions de Raixa i Raixeta, vessant amunt al costat de llevant d'aquesta darrera finca, devora una caseta-refugi de fusta.

Aquest conjunt hídric està format per:

- pou mare (natural reforçat) amb galeria d'accés.

- safareig com destí de s'aigo.

- mina des d'es safareig fins al pou d'aireig.

- pou d'aireig de pedra seca (avui esbaldregat).

- mineta des d'es pou d'aireig fins al pou mare.

El pou mare és natural amb uns trossos reforçats en pedra seca. Hi arribam per una galeria feta de pedra seca amb perfil parabòlic (1,10 x 1,70 m.) que està al final d'una escala amb (6) graons de pedra. Un vell camí poc transitat arriba fins aquí des d'un creuer abans de sa caseta a la dreta.

Una mina de dos trams (18 + 18 m.) va des de sa boca de sa mina (dins es porxo de sa caseta) fins al pou mare descrit, passant per un esbaldregat pou de ventilació. Sa secció des primer tram és d'uns 0,50 x 0,90 m. i sa des segon i final és d'uns 0,40 x 0,60 m. Es conjunt duu una inclinació més pronunciada de l'habitual.

Es darrer tram en sentit descendent de s'aigo és un tros que passa per davall d'es porxo de sa caseta des de sa boca de sa mina fins a es safareig mitjançant una canal d'uns 0,30 x 0,20 m.

D'es safareig surt una canonada de plàstic vessant avall fins que se junta amb s'altra canonada (dins s'antiga canal de pedra) que ve de sa font de Pastoritx i de sa font de Raixeta per juntes acabar dins s'impresionant safareig de Raixa, safareig que sembla ser es de més cabuda de tota s'illa (100 x 18 x 7 metres = 30.600 m3).

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig-2012