Font de s'Alqueria / de la Vila

Municipi.- Fornalutx | Lloc.- es Mas - Urbà - Públic | Ús.- Consum - horts - molins | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 478222 4403888) | Alçada.- 172 msnm

Coneguda per alguns també com a sa font de la Vila, aquesta font juntament amb la font Nova de Monnàber, són sa principal aportació d'aigua pel consum del municipi, si bé aquesta serveix també per regar quasi la totalitat de l'horta de Fornalutx.

És una font de mina la longitud de la qual no hem pogut apreciar en estar tancat l'accés. La boca està al fons d'un recinte o passadís amb una gruta amb coberta de volta amb perfil parabòlic al qual s'accedeix lliurement per una barrera de fusta i uns suaus graons de pedra amb un banc modern de fusta a la dreta i un pedrís a l'esquerra. En aquest punt on aflora l'aigua a l'exterior hi ha dues sortides:

1.- Una séquia que passa per davall des camí des Mas mitjançant un albelló fet de pedra seca i perfil parabòlic (0,60 x 1,10 m) que després de passar el camí té dues canals: una segueix en paral·lel al torrent (avui fora d'ús) s'ajuntava amb sa que ve de sa veïnada font den Vicenç a uns 20 metres vessant avall i, a part dels nombrosos horts que regava, també feia moure 4 molins fariners al llarg d'un recorregut d'uns 500 metres fins a tornar a desguassar al torrent de Fornalutx; podeu veure més detalls en un annex un poc més avall d'aquesta mateixa fitxa. L'altra canal en un gir a 90° actua com a desguàs i tira l'aigua dins el torrent de Fornalutx sense aprofitar.

2.- Una canonada enterrada que surt també de la mina, travessa es passadís de sa font i també es pont des torrent de Fornalutx i finalment passa per davall des camí des Mas per finalitzar un primer recorregut en una caseta on és controlada i distribuïda de cap el poble pel seu consum.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 12-2011 : Revisat.- 02-2013 : 12/2018 : 08/2019 | febrer 2020

ELS MOLINS HIDRAULICS DE LA VALL DE FORNALUTX.pdf