Font Major

Municipi.- Fornalutx | Lloc.- Monnàber - Privat | Ús.- Consum i agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 480525 4405129) | Alçada.- 705 msnm

Una de ses fonts més importants de Fornalutx i que antigament alimentava ses cases de sa possessió de Monnàber i els seus horts, a part d'arribar fins al poble.

Es tracta d'una font de mina construïda amb pedra en sec i coberta de volta de canó fins als darrers metres, on hi ha sa captació i el pou que és de roca natural; el sòl llis de pedra amb canal en el centre per a la conducció d'aigua. La boca és de secció rectangular amb lleugera inclinació i està construïda amb grans pedres calcàries.

La galeria mesura uns 15 metres de llargària amb lleugera corba a dretes; en el fons hi ha un pou de ventilació també natural entre roques de gairebé 3 metres de profunditat i d'ample variable pel qual s'aprecia una piqueta (decantador) i el mateix ullal de la font.

Des de la boca surt una antiga síquia que a uns 15 metres a l'esquerra de sa boca i al costat des camí, s'ajunta amb sa canal antiga que baixa de sa Font Nova, convertint-se en una sola, travessa el camí per un desaparegut albelló i després segueix ja en molt mal estat en direcció a la possessió de Monnàber.

Ses cases de Monnàber queden a uns 450 metres vessant avall i direcció ponent de sa font, on s'aigua era dipositada dins un gran safareig d'uns 400 m3 de cabuda i que alimentava entre altres, un molí fariner situat a uns 50 metres del safareig per la part de llevant. Avui aquest recorregut es realitza mitjançant una canonada de ferro que com el cabal de sa Font Major actualment és mínim, ni tan sols arriba a sa possessió, sa canonada de ferro està rompuda o desapareguda, el molí està abandonat i el safareig romput i fora d'ús.

Antigament sa Font Major era una de ses més cabaloses de Fornalutx i d'alguna manera la seva aigua era compartida per alimentar Monnàber i el mateix poble de Fornalutx on arribava mitjançant una llarga canal; avui és sa veïnada Font Nova que és aprofitada com a part del subministrament d'aigua de consum pel poble; és bastant probable el fet que s'aigua actual que brolla per sa font Nova sigui en realitat s'antiga vena de sa font Major; el topònim de 'font Nova' també ajuda en aquesta hipòtesi.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- desembre-2011 | Actualitzat.- 07/ 2020