Font de Fartàritx Gran / de la Casa

Municipi.- Pollença | Lloc.- Fartàritx Gran - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 497539 4411561) | Alçada.- 469 msnm

Hi ha un conjunt de fonts i brolls a uns 210-230 metres al sud-oest de les cases de Fartàritx Gran i Fartàritx den Roig, a la part alta de l'hort just on comença l'alzinar i on hi ha la paret que fa de partió entre les dues finques esmentades. Dins aquest catàleg i davant les diverses versions consultades les catalogarem baix aquests topònims: Font de Fartàritx Gran o de la Casa i Font del Poll o de l'Hort; els quatre topònims estan documentats, però tenint en compte la poca distància que les separa físicament, els segles que han passat d'ençà que l'il·lustre historiador Joan Binimelis es referís a elles (s. XVI) i davant de ses diferents versions recollides de les fonts orals, assumim la responsabilitat d'algun error.

Aquesta és la font que es troba més a ponent, en un punt molt conegut pels excursionistes que van al Puig Tomir (1104 m), ja que just al costat de la font hi ha un dels camins per pujar-hi. La captació d'aigua consisteix amb una mineta de secció rectangular (0,55 x 0,85 m.) amb una llargària que pensam és d'uns 9 metres, que és el lloc on hi ha un enorme roquissar, però que no podem confirmar perquè la galeria no és accessible per les seves reduïdes dimensions.

La galeria de captació, que en realitat és ''canal tapada'' construïda a cel obert, està feta de pedra en sec i coberta de lloses planes; descriu una lleugera corba a dretes (de fora a dins) i en terra hi ha una canal centrada fins a una petita piqueta (decantador) just a la boca amb una canonada de desguàs.

Just davall la boca de la mina hi ha un safareig (3,5 x 3,5 metres) que era on es dipositava l'aigua per la seva distribució, amb un grifó i una piqueta a la part contrària a la mina que és on cau avui dia l'aigua que ve per la canonada de plàstic, que per cert és fina i molt fresca; també hi ha una part preparada per rentar roba.

Hi ha restes d'una canonada de ceràmica adossada al marge que va en direcció a llevant, de cap a la font del Poll o de l'Hort, ja pràcticament rompuda i desapareguda; una moderna canonada de plàstic va en la mateixa direcció però desconeixem el seu destí, en les quatre visites realitzades a les fonts del sistema mai estava al mateix lloc o no hi era.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- juny 2014 | Revisat.- juny 2017 | octubre 2020