les Fontanelles

Municipi.- Pollença | Lloc.- Cala Sant Vicenç - Rústic - Privat | Ús.- Salvatge | Tipus.- Degotís | Situació: Google Maps (31 S 504949 4420355) | Alçada.- 23 msnm

Antic broll costaner situat a uns 1200 metres al nord de Cala Sant Vicenç i a uns 300 a ponent de Punta Coves Blanques i localitzat per la mar per Sebastià Font. (2018)

Es tracta d'un broll que surt entre unes esquerdes i que forma almenys dos cocons que recullen l'aigua i que normalment és aprofitada pel cabrum de la contrada. És possible que en temps de fortes pluges hi hagi més brolls i més cocons.

La fontanella surt documentada al M.G.M. i a tota la cartografia moderna pel que és fàcil creure que abans era prou coneguda i aprofitada segurament per pescadors. Uns grans i espectaculars degotissos, un d'ells forma una columna, testimonien una activitat important d'aigua vessant a la mar just en aquest lloc.

Les imatges ens han estat cedides amablement per Toni Sureda -Socay- i per Francisca Martorell Cerdà. La geolocalització també ha estat oferida per Toni Sureda. Gràcies.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2018 - Revisat.- Setembre 2020