Font de sa Punta Seca

Municipi.- Valldemossa | Lloc.- s'Estaca - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Enclotada | Situació: Google Maps (31 S 465712 4397898) | Alçada.- 65 msnm

Fonteta situada a uns 95 metres en perpendicular al camí de ses Vinyes, dins sa primera àrea marjada que hi ha just passat sa barrera de s'Estaca a l'esquerre.

Es tracta d'una petita font de mina encastada en un marge, feta amb pedra seca, de secció irregular triangular d'uns 1,3 metres de llarg fent inclinació cap avall de manera que s'aigua que hauria de sortir pel fons, s'acumula formant una petita bassa interior de no més de 100 litres.

A uns 4 metres a l'esquerre de sa boca, hi ha restes d'una piqueta que s'hauria emprat d'abeurador pel ramat; no hi ha restes de sa canal (segurament de teula) que feia arribar s'aigua de sa fonteta a s'abeurador, ja que en es redol hi ha terra acaramullada segurament arrossegada per ses pluges.

Aquesta vinya (avui sembrada de garrovers) va ser una de ses moltes que l'Arxiduc va comprar per engrandir s'Estaca (la de can Forner, la de can Tomesú, la de na Caraja i la del capellà Roig entre d'altres) i que es dedicaren amb bastant d'èxit al Moscatell i a sa Malvasia baix ses ordres de Catalina Homar; segons l'Arxiduc tenien una longitud d'uns 30 km, però totes aquestes vinyes, després de morir ell, devers 1916-17 les va atacar alguna plaga i ja no es tornaren a sembrar.

No hem localitzat cap documentació que parli sobre aquesta casolana font, pel que la classificam dins aquest inventari amb el nom del topònim més pròxim a ella, sense que amb això vulguem crear un nou topònim. Agraïm a Jaume Riera Massanet sa informació per localitzar aquesta fonteta.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2020