Manacor -1-

Font Major

Municipi.- Manacor | Lloc.- Banús - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Brolls | Situació: Google Maps (31S 517061 4373090) | Alçada.- 211 msnm

Font situada a uns 550 metres per sa part de llevant des puig Banús (237 m.), a sa part de ponent de Son Macià i dins sa finca homònima.

Es tracta d'un conjunt de (3) brolls que neixen dins una cavitat natural situada a uns 2,5 metres per davall del nivell del sòl. Aquesta cavitat mesura uns 2,2 x 1,2 en planta i uns 2,4 d'altura; més o menys la meitat és de roca natural (on hi ha els ullals) i la resta de pedra seca rematada amb una cúpula. S'accés es fa per una escala feta de pedra seca als costats i escalons de totxos; sa cavitat està protegida amb una porta metàl·lica de xapa foradada.

S'aigua que surt pels tres brolls (diuen els propietaris que mai s'ha aturat de sortir-ne) s'ajunta amb una canal i passa per davall terra per un albelló també fet de pedra seca fins a descarregar ses aigües dins un modern safareig (8 x 4 x 2 metres) situat a uns 20 metres en direcció nord, també de cap a ses cases; avui el recorregut es fa mitjançant una canonada de plàstic.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2018

Font Robada

Municipi.- Manacor | Lloc.- Son Ribot - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 521562 4384990) | Alçada.- 110 msnm

Ningú ens ha sabut dir el nom d'aquesta font, a efectes de classificació dins aquest inventari l'anomenam igual que es comellar per on davallava un documentat regueró que pensam podria ser l'orígen d'aquesta surgència, sense que amb això volguem crear un nou topònim.

A l'actualitat tan sols podem observar una canonada que, sortint d'un marge, raja tot l'any. Segons ens han explicat, antigament l'aigua venia per una canal enterrada des de l'ullal que se trobava a menys de 100 metres en línia recta en direcció NNO, que és sa pendent natural que seguiria es regueró (Regueró de sa Font Robada), avui segurament a un parell de pams baix terra.

A la sortida del marge l'aigua se pot enviar a un safareig triangular que hi ha just a devora però sembla que el més antic és el gran safareig quadrat que queda a uns 20 metres. La canal que va fins aquest safareig està feta de grans blocs de pedra que ha estat buidada. Queda rompuda just abans d'arribar al gran safareig i l'aigua se perd. Sembla que hi havia una petita comunitat de regants amb drets damunt aquesta font.

Aportam un croquis des coval dibuixat per J. A. Encinas on possiblement estigui l'inici del sistema hidràulic.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 05 - 2012 | Revisat.- 09/ 2018

Font Santa / de Son Mas

Municipi.- Manacor | Lloc.- Es Pla - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31S 519777 4381010) | Alçada.- 81 msnm

Captació d'aigua subterrània localitzada l'any 1878 dins sa finca de Son Mas, a uns 1300 metres per sa part NE de s'actual redona des Passeig d'Antoni Maura i a la dreta de s'antiga carretera d'Artà.

El pou de captació està cobert per una caseta de secció octogonal (4 x 2 metres) feta de carreus de marès, coberta de cúpula i una porta d'accés metàl·lica a sa cara de llevant; en aquest punt estam a una cota de +83 m.s.n.m. El mateix any de la seva descoberta, es comença a construir una síquia per tal de fer arribar s'aigua a la ciutat, en principi fins a s'actual plaça de na Camel·la a uns 1800 metres en línia recta on es faria un pou i un gran aljub distribuïdor a davall seu; en aquest punt tenim avui una cota de +84 m.s.n.m. que entre s'asfalt i s'aparcament de cotxes actual, fàcilment sa base de sa font-fanal instal·lada allà l'any 1820 (imatge -8-) estaria a sa mateixa cota de sa captació a un poc més avall.

Aquesta síquia és l'eix central de tot el sistema hidràulic per distribució d'aigua i que aquí descriurem d'una manera hipotètica, ja que sa galeria no és accessible i sa majoria de trams han estat enterrats per falta d'ús. Sa feina era simple: anar cavant una síquia seguint el camí més curt, amb una fondària d'uns 4 metres de mitja, una amplària d'un metre i guanyant una inclinació que segurament era d'un 2 o 3%. Després es feia una canal en forma de ''U'' al fons mitjançant carreus de marès, una coberta o tapa amb dues peces de marès en forma de ''V'' invertida i es tornava a tapar de terra tota sa síquia.

Inspirats amb el sistema d'origen islàmic conegut com a 'qanat', es deixaven uns pous de ventilació que en aquest cas sembla que estaven separats uns 150 metres i sa majoria estaven al costat de sa vella carretera d'Artà; alguns d'ells a la vegada eren un accés per a feines de reparacions o manteniment. Mesuren 0,80 x 0,80 d'interior (mides d'un carreu de marès) però sa majoria han desaparegut i avui només són visibles (a sa xarxa principal) tres d'ells, tots al costat de sa vella carretera d'Artà, imatges 2, 3 i 5. El pou de sa imatge -3- està dins una corba a 90º i ha rebut més d'un cop; un forat ens permet veure s'interior i confirmar s'altura per on passa sa galeria en aquest punt: 3,60 metres de sa base de sa galeria a sa tapa; en aquest punt estam a +80 m.s.n.m.

Hi ha altres tipus de pou de ventilació, emprats sobretot en els ramals o derivacions en ampliacions de la xarxa principal; aquests són molt més reduïts de secció, estan fets de carreus de marès verticals, així que mesuren 0'40 m. d'ample i no queden arran de terra sinó que formen una columna d'uns 2 o 2,5 m. d'altura amb una obertura a dalt, evitant així sa caiguda, voluntària o no d'objectes que poguessin contaminar les aigües.

Anys després es va allargar sa galeria fins a sa plaça de na Móra (vora s'estació des tren) passant per sa plaça de Sant Jaume i pel barri des Barracar (plaça de la Justícia) i de cap es Pla (actual hipòdrom) on s'instal·laren pous, fonts, aljubs i grifons. Ja avançat el segle XX noves captacions més cabaloses descartaren l'ús de sa Font Santa per part de s'Ajuntament, fou cedida als regants de sa contrada i més endavant fou abandonada del tot.

Algunes dades han estat recollides de sa web toponimiamallorca.net. Podeu veure un mapa hipotètic des recorregut en aquest enllaç.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2018

Font de Ca n'Estirat

Municipi.- Manacor | Lloc.- Son Macià - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Bassa enclotada | Situació: Google Maps (31S 517300 4373506) | Alçada.- 164 msnm

Font situada entre Son Macià i es penyal des Corb (249 m.), a uns 140 metres a migjorn de ses abandonades cases homònimes, a l'ombra d'un enorme llorer.

Es tracta d'un o d'alguns brolls que omplen una bassa que queda al fons d'un clot, part natural part empedrat al qual si accedeix per una rampa que conserva restes d'alguns escalons de pedra. Avui sa bassa té aigua fins a uns 0,70 m. del fons però ben segur que antigament vessava per damunt de s'escala.

Es clot mesura uns 8 metres de llarg per 1,5 metres d'amplària variable; des de s'accés davalla uns 2,5 metres d'altura, en aquest punt hi ha una vella piqueta de pedra. També des d'aquest punt havia de partir una canal que feia arribar s'aigua a un safareig situat a 92 metres vessant avall en direcció a ses cases; dit safareig està modificat amb una planta rectangular però amb un cantó arrodonit, té una cabuda d'uns 10 m3.

Avui unes mànigues de plàstic fan es recorregut de sa font fins al safareig i d'aquest a finques veïnades donat s'abandonament de Ca n'Estirat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2018

Font de Can Soler / de Can Formatge

Municipi.- Manacor | Lloc.- Son Macià - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Bassa enclotada | Situació: Google Maps (31N, 518032 4373322) | Alçada.- 167 msnm

Font situada a uns 600 metres per sa part S.O. de Son Macià, al costat mateix d'un camí que envolta Can Soler i Son Gall.

Es tracta d'una bassa enclotada que s'alimenta d'un o d'alguns brolls amb una forma ovalada irregular (1,90 x 1,10 x 1,50 m.) amb el tram de baix de roca natural i la resta de pedra seca. Un petit albelló travessa el camí per davall i deixa caure s'aigua en un abeurador que en part està tapat per una escaleta de lloses de pedra (1,60 x 0,60 m.).

Hi ha restes d'una canal que suposam regava s'hort que hi ha just al costat i que també arribava fins a ses cases situades a uns 120 metres per sa part de ponent; ens confirma es propietari de sa finca que quan hi ha una forta avinguda, s'aigua surt per damunt sa paret i vessa en el camí amb força.

Sa font avui queda dins Can Soler peró ses aigües són aprofitades dins Can Formatge, abans dita Ca n'Estrany.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2018

Font de Conies -1-

Municipi.- Manacor | Lloc.- Hort de Conies - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 517380 4383590) | Alçada.- 80 msnm


Una de ses dues fonts de Conies, vegeu també sa font de Conies -2-. Aquesta font brolla amb força durant tot l'any a dins una caseta de marès pintada com si fos de maons.

Dins aquesta caseta el broll queda protegit dins dues piques. De cadascuna d'aquestes piques surten dues canals a diferent alçada que tanmateix acaben duent l'aigua al mateix safareig.

Sembla que encara que la caseta que guarda lo font és del segle XIX, aquestes aigües ja eren aprofitades a l'època andalusina. Les aigües provinents de les dues fonts s'ajunten en un safareig situat a uns 70 metres en direcció a llebeig.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2012

Font de Conies -2-

Municipi.- Manacor | Lloc.- Hort de Conies - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 517341 4383650) | Alçada.- 80 msnm


Aquesta és la segona font de Conies (vegeu també sa font de Conies -1-). Es tracta d'una mina-dipòsit a la que s'accedeix davallant una escala situada dins una caseta de marès.

La mina té el sostre a doble vessant i queda tancada per una paret que permet que s'hi acuuli l'aigua. No podem saber la llargada exacta perquè no és recta i no en veim el final però potser tan sols té uns 5 m de longitud.

Les aigües provinents de les dues fonts s'ajunten en un safareig situat a uns 70 metres en direcció a llebeig.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2012

Font de Gossalbo / d'Albassalba

Municipi.- Manacor | Lloc.- es Bessons - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll escampat | Situació: Google Maps (31 S 513678 4381734) | Alçada.- 55 msnm

Font situada a sa part de ponent des poble, a l'esquerra de sa carretera que ve de Petra, en una contrada coneguda com 'es Bessons' i a prop de sa 'costa des Notari'.

Es tracta d'un conjunt d'ullals que brollen entre es camí des Bessons i es torrent de na Borges (torrent que aquí fa partió entre Manacor i Petra). Els 4 o 6 brolls surten a diferent altura i eren recollits en una espècie de bassa de sa que sortien dues canals: una travessava es torrent per damunt una resclosa, s'emprava per regar ses rotes de sa Teulera i tornava a entrar al torrent amb el sobrant a uns 1.000 metres més avall.

S'altra seguia en paral·lel entre el torrent i es camí des Bessons regant nombrosos horts de sa contrada; sa canal es repartia en tres ramals finals que morien tots en es torrent, el de més lluny ho feia a uns 1.500 metres de sa font, en un punt on se separen partió de municipis i torrent. Aquesta canal també havia de recollir ses aportacions de sa font des Bessons però que el dia d'avui no ha estat localitzada.

Aquesta part des conjunt hídric de sa Vall ha estat molt castigada en els darrers temps, per una part per neteges des torrent sense anar amb compte i sobretot per sa torrentada de 1989.

Sobre els nombrosos topònims que recull aquesta emblemàtica font ús recomanem llegir aquest treball d'Antoni Pasqual i Cosme Aguiló prou aclaridor. També ens ha estat de gran ajuda es llibre de Jaume Andreu Galmés sobre ses fonts del municipi de Petra i es testimoni den Mateu, un veïnat de sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost 2018

Font de Llodrà

Municipi.- Manacor | Lloc.- Horts de Llodrà - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 516589 4376273) | Alçada.- 105 msnm

Aquest és un qanat que sol brollar amb molta força durant tot l'any encara que en èpoques de forta sequera se'n pot ressentir i arribar a quedar totalment sec. El seu origen és islàmic.

L'ullal de la font se troba al fons d'un gran pou mare al que se pot davallar a través d'una rampa interior. Des d'aquest punt parteix una mina que durant els primers 10 m just està paredada a un costat, amb carreus de marès. Els 20 m restants són totalment de marès i amb sostre pla. En tot el recorregut té una canal central.

A la sortida de la mina forma una placeta al costat del camí. En aquest punt hi ha els partidors que permeten enviar l'aigua cap al gran safareig de la comunitat o directament cap a altres parcel·les que tenen un petit safareig cadascuna.

Enmig dels horts, en molt mal estat i pràcticament irreconeixible, podem trobar les restes d'un mur que va pertànyer a un molí hidràulic.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juny - 2012

Font de Rotana

Municipi.- Manacor | Lloc.- Rotana - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 515283 4384659) | Alçada.- 65 msnm

És una font de mina que es troba a prop de l'antic camí que davallava a sa Vall des de Rotana. Sembla que té una longitud d'uns 10 metres des de sa boca fins que arriba a l'ullal i mesura una mitjana de 0,60 x 1,60 metres.

L'interior és de pedra amb un referit de morter els primers 4 metres amb coberta de volta; en aquest punt passa a ser natural i hi ha un paretó que converteix la resta de mina amb dipòsit de reserva, el portal està fet amb carreus de marès.

A davant la sortida de la mina l'aigua hi ha una piqueta semicircular i comença una canal de pedra (uns 15 x 15 cm.) que té una altra piqueta a la meitat des recorregut abans de descarregar s'aigua en un safareig de dos cossos situat just al costat des camí.

Als peus d'aquest petit safareig (2,5 x 6 x 2 metres) hi ha un pedrís i un gran abeurador amb dos grans degotissos (un a cada costat) que testimonien una alta mineralització de s'aigua. Aquesta aigua surt per l'esquerra i passa per davall el camí mitjançant un petit albelló de pedra (uns 20 x 20 cm.) i surt a cel obert a s'altre costat.

Aquí segueix amb una canal de teula a cel obert pel costat des camí anant de cap a un gran safareig (370 m2) que regava antigament un gran hort, allà on actualment hi ha el camp de golf.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11 -2011 : Revisat.- 09/ 2018

Font de Son Banús

Municipi.- Manacor | Lloc.- Son Banús - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31S, 516255 4373919) | Alçada.- 153 msnm

Font situada entre sa penya des Corp (249 m.) i sa carretera de Felanitx a Manacor, a s'altura des quilòmetre 23.

Es tracta d'un petit sistema hídric que ha sofert modificacions al llarg del temps i que malgrat s'estat d'abandonament de sa contrada, intentam aquí oferir una versió el més fidel a sa realitat possible.

Inicialment hi havia una font tipus 'qanat' amb una galeria a uns 3 metres de profunditat (excavada a cel obert) i una llargària d'uns 40 metres. Aquesta galeria està construïda amb parets de pedra seca i coberta de volta amb alguns trams on sa coberta és de peces de marès col·locades de forma triangular; mesura una mitja de 0,60 x 1,00 metres encara que hi ha trams amb molta terra arrossegada i dipositada que fa pensar que s'altura real de sa galeria havia d'estar entorn dels 1,50-1,70 metres.

Aquesta galeria va des d'un pou mare o pou de captació situat al costat mateix des camí, té dos pous de ventilació (no visibles actualment) i un safareig on es dipositen ses aigües des sistema.

A uns 3 metres des pou mare, hi ha un forat (no és un pou) que comunica s'exterior amb sa galeria, pensam que era un accés per feines. En aquest punt tenim un encreuament de tres galeries: sa que ve des pou mare, sa que va de cap els altres pous i es safareig i una tercera que sembla ser una mina moderna, una nova captació que afegiria cabal a sa mina existent.

Aquesta 'nova' mina va vessant amunt però formant un angle d'uns 30º amb sa galeria diguem principal; té un pou d'oreig a uns 14 metres d'uns 3 metres de fondària, un diàmetre d'uns 0,60 m. i al fons es veu com per una part arriba sa mina de sa connexió amb sa principal i per s'altra sa mina continua vessant amunt travessant es camí. Després d'una acurada recerca només hem vist restes d'una excavació d'uns 6 m2 i una fondària de 2 m. en el que podria haver estat un segon i més modern pou mare o segona captació, romput i abandonat segurament en un intent fracassat de millorar es cabal d'aigua.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig - 2012 | Revisat.- Octubre 2018

Font de Son Ceiart

Municipi.- Manacor | Lloc.- Son Ceiart Vell - Rústic | Ús.- Reguiu | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 519099 4383428) | Alçada.- 135 msnm


La Font de Son Ceiart és del tipus que hem anomenat pou albellonat. Està formada per un pou picat a la base de la Penya des Lladre amb un mineta molt petita que passa per devall el camí i surt a una capella.

Era una font poc cabalosa i, de fet, s'aprofitava l'interior de la mina per acumular un poc d'aigua tapant la sortida amb una fibla. Antigament hi havia una pica que servia d'abeurador per les ovelles però també era aprofitada per mantenir un petit hort.

Sembla que brollà fins a finals de la dècada de 1980 quan es feren els primers sondeigs al Puig de s'Espitali la font se va secar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol - 2012

Font de Son Comte

Municipi.- Manacor | Lloc.- Son Comte - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 521243 4377995) | Alçada.- 105 msnm

La Font de Son Comte reb aquest nom just a efectes de classificació dins aquesta web. A l'entrada de la propietat apareix aquest topònim.

Se tracta d'un qanat que, segons informació de la Dra. Eugènia Sitges, és d'origen islàmic encara que a l'actualitat el pou mare ha estat modificat i ampliat per la instal·lació d'una sínia. La mota de la sínia presenta un gran portal que en realitat és tan sols la cantina per accedir a la maquinària i no la vertadera font, que circula per devall del terreny partint del mateix pou.

La mina té una longitud aproximada de 20m, sense cap pou d'aireig, i surt al marge directament inferior. A la sortida ha estat tapiada amb una estructura semblant a la de la Font de Son Ceiart, encara que la vegetació no ha permès observar-ho en profunditat. A partir d'aquesta capelleta de marès l'aigua circula per una canal tapada i soterrada als darrers metres fins arribar al safareig antic.

La sínia pujava l'aigua fins una altra canal que envia l'aigua al safareig que hi ha a l'est, prop de les cases.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2013

Font de Son Galiana

Municipi.- Manacor | Lloc.- Son Galiana - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31S, 520444 4380573) | Alçada.- 94 msnm

Font situada a sa part de llevant des poble, a prop de ses antigues vies des tren d'Artà i a uns 800 metres per sa part de ponent des puig de Son Galiana (221 metres).

Es tracta d'una captació d'aigua situada a uns 4 metres de fondària i que dóna origen a un sistema hidràulic destinat a regar els horts de Son Galiana. El sistema consisteix en una galeria o mina tipus 'qanat' per sa conducció de s'aigua fins a arribar a un punt on queda a ras del sòl gràcies a la pendent des terreny. Hi ha una distància d'uns 250 metres des del pou de captació fins que la mina surt a la superfície i segueix com a síquia o canal a cel obert per uns 180 metres més però ja diversificant-se en nombrosos ramals.

Aquests són els tres elements més importants del conjunt:

-- s'Ullal pròpiament dit i que té a sobre un pou de ventilació, un gran dipòsit per reserva d'aigua i contenidor d'avingudes i una escala d'accés protegida baix d'una caseta feta de marès, amb dues entrades d'aigua des dipòsit i una sortida de cap a sa mina.

-- sa Mina o galeria (235 m.) per transport de s'aigua, de secció rectangular irregular (0,40 x 1,30 m.) amb paret seca als costats i lloses de marès al sostre; es sistema tenia 4 pous de ventilació (tres visibles avui) de secció circular variable i també fets de pedra seca i sense coll a s'exterior.

-- una xarxa de distribució per reg d'uns 180 metres amb alguns trams com a síquia i d'altres com a canal, tot ja a cel obert i amb incomptables derivacions pel reg de diversos horts.

Aprofitament de s'enginyós sistema de ses galeries tipus 'qanat' que juguen amb uns centímetres per fer arribar s'aigua a centenars de metres, però que també quan falla es nivell d'aigua subterrània per només que uns centímetres, el sistema es mor.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Setembre 2018

Font de la Vila

Municipi.- Manacor | Lloc.- Plaça R. Llull - Urbà | Ús.- Consum | Tipus.- Pou artesià | Situació (?): Google Maps (31 S 518233 4379699) | Alçada.- 83 msnm

Antic i desaparegut pou que estaria situat a ''s'Hort de la Vila'', avui plaça Ramon Llull (antigament plaça dels Pous, de Neptú o des Mercat).

Sa font estava coberta per una estructura en cúpula i a pocs metres hi havia uns abeuradors coberts amb una porxada de teula, tot s'aprecia a les imatges cedides amablement per en Joan Perelló i datades l'any 1915. Sa font de la Vila surt documentada per primera vegada l'any 1571 on fou objecte d'un plet per s'aprofitament de ses seves aigos, ja que els ''jurats'' intentaren sa compra de ''s'Hort de la Vila'' just al costat dels abeuradors; no hi hagué acord de compra fins al 1573 on es va comprar es primer hort.

L'any 1931 es feren ses primeres proves per fer arribar ses aigos de sa Font Santa o de Son Mas fins al poble; en 1939 es va projectar allargar i enfonsar en un tram de 200 metres sa galeria de sa font de la Vila per tal de fer arribar al centre la interessant xifra de 1.700 m3 diaris que juntament amb es cabal des Pou de sa Taverneta i sa construcció de dipòsits reguladors i esterilitzadors es pretenia acabar amb es vell problema d'abastiment d'aigo. Això no va ser una solució, ja que en temps de sequera s'aigo no bastava i s'havia de comprar a fora a preu molt alt.

Sa ciutat ha anat creixent en tots els sentits i s'han hagut de cercar altres solucions més modernes i efectives, i així sa font de la Vila ha desaparegut enterrada pel progrés davall sa plaça Ramon Llull.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2018

Font de n'Espès

Municipi.- Manacor | Lloc.- s'Espinagar - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll + assut | Situació: Google Maps (31 S 521089 4370954) | Alçada.- 114 msnm

Font situada a uns 530 metres per sa part de llevant de ses cases de s'Espinagar Vell, en el costat hídric de la dreta des torrent que neix pel puig de sa Mola (305 m.) i acaba a Cala Domingos.

Es tracta d'una captació situada dins el mateix torrent en una zona que es troba descuidada i sa captació es fa mitjançant un assut fet de lloses de pedra que devien s'aigua dins un dipòsit fet de pedra a manera de capelleta, secció cilíndrica i feta totalment de pedra seca encara que encimentat el tram de baix, el sostre està enfonsat i s'assut tot romput.

No descartam que li arribés aigua d'algun broll de sa marjada superior, inclús d'aigua d'escorrentia, ja que per l'esquerra de sa desapareguda boca, hi ha restes del que podria haver estat una canal de davallada.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2018