Mancor de la Vall

Mapa interactiu en proves; per a accedir a pantalla completa i a altres mapes de fons premeu el botó [MapHub]

Font Nova

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Biniatzent – Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 487529 4399199) | Alçada.- 324 msnm

Font situada a uns 200 metres vessant amunt de sa font de Baix, dins el mateix llit des torrent de Biniamar que davalla per es comellar d'Infern, molt a prop de sa font de sa Presa que està a s'altre costat des torrent.

En el costat hídric de l'esquerre i a prop d'un salt d'aigua d'uns 2,5 metres d'alt, hi ha aquesta mineta o antic broll que ha estat modificada amb materials moderns, bloquets de formigó, revoltons de ceràmica, etc. per tal d'aprofitar les seves aigües que abans es perdien dins es torrent. Sa mina en sí mateixa mesura uns 2,5 metres de fondària, té secció parabòlica (0,40 x 0,80 m.) i està feta de pedra seca. Sa modificació amb materials moderns comentada abans consisteix en fer una coberta a sa boca per tal protegir-la d'esllavissades, torrentades i del ramat, a la vegada que millora sa manera de recollir s'aigua.

Aquesta aigua es diposita mitjançant un tub de plàstic dins un safareig tapat (5 x 10 metres) situat a uns 25 metres i que mitjançant una motobomba elèctrica, envia s'aigua vessant amunt sense que puguem aportar la seva destinació. Així sa font seria sa de més amunt des conjunt de fonts que hi ha dins es comellar d'Infern, font de Baix, font den Patró i font de sa Presa, situada com es veu en sa imatge aèria (nº -7-).

Sa font no està documentada a cap dels mitjans consultats i donat que tal com es veu a aquesta composició fotogràfica (imatge nº -8-), sa font és de molt recent construcció, la classificam dins aquest catàleg amb es topònim de 'Font Nova' sense que amb això vulguem crear un neotopònim. Sa font ha estat localitzada amb s'ajuda de Agustí Esteva.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març 2017

Font de Biniarroi -1-

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Biniarroi - Rústic - Privat | Ús.- Seca | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 487581 4400279) | Alçada.- 459 msnm

Una de ses dues fonts que hi ha vora aquest llogaret, a la seva part de ponent a uns 170 metres de sa casa més propera.

Es tracta d'una font que avui en dia s'ha assecat però que conserva restes de sa canal de teula i sa canonada de ciment antigues que donaven servei; aportam una imatge antiga de sa font rajant aigua provinent de s'arxiu des company Mario Fontàn. S'antic ullal és ben visible i es troba protegit dins una caseta d'obra ja en bastant mal estat i amb el sostre en part esbaldregat i una reixa de ferro a sa porta.

No hem pogut esbrinar si ses dues fonts arribaren a funcionar juntes, ja que d'una a s'altre hi ha no més de 7 o 8 metres a sa mateixa cota. També podria ser que s'ullal hagués canviat de lloc de sortida (cosa bastant habitual) i sa que anomenam com a font de Biniarroi -2- comencés a rajar just quan aquesta es va assecar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 12-2012 / Revisat.- 04/ 2015

Font de Biniarroi -2-

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Biniarroi - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 487575 4400278) | Alçada.- 459 msnm

De ses dues fonts que hi ha vora el llogaret (vegeu també sa font de Biniarroi -1-) aquesta és s'única que dóna aigua avui en dia.

Aquesta es troba a uns 8 metres de s'altre anant de cap a ponent i és una galeria natural excavada dins sa roca amb uns reforços laterals a partir d'uns paredons de bloquets d'argila a cada costat d'ella. S'accés es fa mitjançant una petita porta de xapa (0,60 x 0,40 m.) que fa uns anys estava tancada amb pany i clau però actualment es pot obrir sense cap problema. Al fons es veu clarament s'ullal per on raja s'aigua i s'aprecia també com s'han fet uns forats a sa roca per tal d'augmentar el cabal, segurament amb poc èxit.

Una canal en terra fa sortir s'aigua cap a fora on comença una canonada de plàstic que baixa de cap al poble, passant vora des Santuari de Santa Llúcia amb un recorregut fins aquí d'uns 1.100 metres més o manco. Font que subministra devers un 10% des consum d'aigua des poble i que no hem pogut esbrinar si ses dues fonts arribaren a rajar juntes; pensam que també podria ser que s'ullal hagués canviat de lloc de sortida (cosa bastant habitual) i que aquesta comencés a rajar just quan sa font de Biniarroi -1- es va assecar.

Ses antigues canonades que es veuen al llarg des recorregut i que s'han anat canviant tenen una gran quantitat de sediments, segurament calç.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 12-2012 - Revisat.- 04/ 2015

Font de Biniatzent / de Baix

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Biniatzent - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 487628 4399035) | Alçada.- 274 msnm

També coneguda com sa font de Baix aquesta font està vora ses cases de Biniatzent al costat dret des camí. És un conjunt de mina, pica, abeurador i rentadores.

Es tracta d'una mina feta de pedra en sec d'uns 8 metres de llargària que amb sa col·locació d'una paret vora la boca es converteix tota ella amb un dipòsit, com si fos un aljub per reserva d'aigua.

Sa boca està a quasi un metre del terra i recorre uns 4 metres baix d'unes lloses de pedra fins a arribar a una pica on cau lliurement. Aquesta pica està comunicada amb un abeurador i aquest amb uns rentadors després de passar per un pedrís. Al final dels rentadors hi ha restes d'un banc circular. Aquesta font es troba a sa part baixa d'un grup de fonts: Font Nova, font den Patró i font de sa Presa.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 01-2012 / Revisat.- 04/ 2015

Font de Ca n'Amunt

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Can Amunt - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 488236 4399661) | Alçada.- 291 msnm

Font que es troba a un costat del camí de sa Font Garrover, a uns 280 metres en línia recta de s'encreuament d'aquest amb el camí de Biniarroi.

Es tracta d'una font de mina amb dues galeries diferents que surten ja directament de sa boca i que juntes descarreguen s'aigua dins un gran safareig ( 14 x 14 metres ) del que surten dues canals per regar diversos horts que hi ha vessant avall. Sa galeria que surt de cap a la dreta és de pedra natural, secció per tant variable (0,60 x 0,80 metres) i una llargària d'uns 4 metres.

Sa que surt de cap a l'esquerra està feta de pedra seca a ses parets i sa coberta de formigó en forma de volta rebaixada, feta segurament per una restauració, ja que pràcticament està davall del camí de sa Font Garrover i aquest fet pot haver donat problemes. La secció és de 0,65 x 0,80 m. i la llargària d'uns 11 metres.

Ses dues galeries s'ajunten el seu cabal que surt per terra sense canal i descarrega a una vella piqueta i després, tal com s'ha dit, dins es safareig.

Coordenades.- graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2014

Fonteta de Son Patró

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Biniarroi - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 487832 4400370) | Alçada.- 433 msnm

Fontinyol que hi ha dins sa finca del mateix nom, un poc abans d'arribar al llogaret de Biniarroi.

Es tracta d'un broll petit però constant; mos comenta en Bernat, l'amo de sa finqueta, que el seu padrí li deia que mai l'havia vist seca. Així que brolla tot l'any, s'empra per omplir es safareig que hi ha una marjada més avall i per regar uns horts, fins i tot per el propi consum familiar. El pitxolí d'aigua cau dins d'una piqueta en forma de quart de cercle i d'aquí va per una canal de teula fins al safareig situat a uns 6 metres més avall.

Agraïm a Bernat de Can Patró l'amabilitat mostrant-mos la seva bella fonteta.

Coordenades.- Graus decimals | Datum.- WGS84 | Creat.- 06-2013 - Revisat.- 04/ 2015

Font de la Vila / de Mancor

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Urbà - Públic | Ús.- Consum | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 489118 4399723) | Alçada.- 203 msnm

Aquesta font pública també coneguda com sa font de Mancor, està a una plaça als afores del poble a la part sud i ja hi havia referències d'una font per aquests indrets en el segle XIII pel qual és fàcil que el seu origen sigui islàmic. El 1720 ja hi ha dades sobre els drets dels habitants des poble damunt s'aigua de sa font i l'any 1758 es feren els rentadors i els abeuradors.

Tenim una galeria feta de pedra en sec d'uns 30 metres de llargària que acaba a un pou mare on hi ha s'ullal. Sa galeria té ses parets verticals i sa coberta de volta de canó. En terra hi ha una canal feta de teules àrabs per conduir s'aigua fins a fora. A sa boca està dins un nínxol encastat a sa paret i hi ha una reixa de ferro tancada amb pany i clau; s'aigua cau a una piqueta quadrada que està sobre uns graons, tot de pedra. Des de sa piqueta s'aigua passa a un abeurador a la seva part esquerra y d'aquest a les rentadores públiques; a la dreta i a l'esquerra hi ha pedrissos.

Un rètol sobre sa font de "aigua no potable" serveix per avisar a sa gent que va amb garrafes a collir-la que s'aigua sí que és potable, però el fet de ser una font natural vol dir que s'aigua que hi surt no està 'clorada' i per tant s'Ajuntament no es fa responsable. Convé anar amb compte de no guardar-la molts de dies. Podeu veure un video en un dia de molta activitat hídrica en aquest enllaç.

Coordenades.-Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 01-2012 - Revisat.- 03/ 2017

Font de Na Bàrbara / de ses Cases Noves

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Cases Noves - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 486500 4400016) | Alçada.- 507 msnm

Ens trobam davant d'una font abandonada que està al mateix camí que va de ses cases de sa font des Garrover (sa propietat a dia d'avui segueix negant la existència d'una font !) fins a ses Cases Noves, a l'esquerra en aquest sentit.

És una mina en molt mal estat amb dos importants enderrocs, un al passadís d'entrada abans de sa boca i s'altre al fons, entre ses piquetes i el pou. Sa mina està feta de pedra en sec amb coberta de volta el·líptica bastant ampla i és accessible fins a ses piquetes. Malgrat que s'enderroc es veu el pou del fons, rodó, també fet de pedra en sec i que a dalt està tapat amb pedres. No hi ha canal ni tubs pel que pensam que sa havia de recollir s'aigua a mà a sa piqueta i el ramat podia abeurar-se de sa piqueta més petita. Hi ha una imatge antiga (nº 4) de sa font en el temps que es feia servir. (Rutas Escondidas de Mallorca)

Actualització: Entre finals de 2017 i inicis de 2018 uns quants amics ens envien imatges de sa font recentment restaurada. Agraïts a Jaume Llabrés, Guillem Roig i a Valentín.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 01-2012 / Revisat.- 01/ 2018

Font de s'Hort de Biniatzent

Municipi.- Mancor | Lloc.- Biniatzent - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Font enclotada | Situació: Google Maps (31 S 487286 4398692) | Alçada.- 304 msnm

Font que es troba a uns 350 metres de cap a ponent de ses cases de Biniatzent de Baix, a prop des camí des Balladors.

Es tracta d'una font natural que neix per davall des nivell d'en terra. Al fons hi ha una petita galeria (8 metres) excavada segurament a mà que descarrega s'aigo dins un pou o dipòsit on s'acumula i és expulsada de cap a un aljub que hi ha a uns 20 metres en direcció a ses cases. Un portal amb arc ogival protegit amb una reixa de ferro dóna accés a sa font; hi ha 4 graons per davallar fins al pou on actualment hi ha sa moto-bomba que treu s'aigo; el darrer graó és un poc més ample per permetre agafar aigo a mà amb poals com s'havia de fer antigament.

El que és s'entrada i els graons és l'únic que està fet a mà. Sa coberta de s'escala és de volta i està feta de pedra seca. A s'exterior un berenador redó de pedra fet per una taula i un banc que l'envolta i que es perllonga fins a s'entrada de sa font formen un molt agradable racó.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juny-2013

Font de s'Hort des Rafals

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- es Rafals - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 487665 44012139 | Alçada.- 523 msnm

Font que es troba a uns 500 metres després de ses casses homònimes a l'esquerre des camí, al vessant nord des Puig des Suro.

Es tracta d'una font amb una mineta encastada dins un marge d'uns 2 metres de llarg i una secció tan sols de 0,35 x 0,30 m. amb una canaleta al centre per treure s'aigo. Tots els elements estan dins una gruta artificial, construcció de pedra de secció quadrada i coberta de volta que la protegeix al mateix tems que crea un espai de descans o per reunions de persones, ja que dos pedrissos un a cada costat des recinte així ho fan pensar.

Just a sa boca hi ha una piqueta per guardar s'aigua per consum humà. Per baix terra una canonada de plàstic treu s'aigua de cap a fora on hi ha un abeurador per es ramat i a uns 10 metres vessant avall un vell i destruït safareig fora d'ús.

Aquí comença una antiga canal de pedra molt deteriorada amb una canonada de ciment també rompuda i vella que va de cap a ses cases. Avui aquest recorregut de 500 metres es fa amb una canonada de plàstic i s'aigua acaba a un modern aljub que hi ha abans d'arribar a ses cases amb una piqueta redona per abeurar el ramat a vora des camí.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 06-2013 - Revisat.- 04/ 2015

Font des Obis / d'Escorques

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Escorques - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 488349 4400694) | Alçada.- 322 msnm

En el camí d'Escorques, dins es Comellar des Obis trobam aquesta font, a la dreta just davall unes cases.

És una font de mina que no podem descriure interiorment donat que sa boca dóna directament a una bassa plena d'aigua. Aquesta bassa o dipòsit fet de pedra és de forma irregular i està baix d'una marjada que és s'únic tros recte; la resta són corbes. A sa part contraria a sa mina, hi surt un desguàs amb un petit desviament de sa canaleta per alimentar una també petita piqueta damunt el mateix mur de sa bassa. De sa part baixa des mur ja surt una canonada de plàstic que va fins al poble on a ses primeres cases ja li perdem sa pista després de recorre uns 600 metres que sa canonada fa per damunt de s'antiga canal.

En aquest recorregut hem vist alguns restes de ses teules que hi havia a s'antiga canal i que estan totalment plenes de sediments petrificats, pel que és evident s'important contingut de minerals, segurament calç de s'aigua d'aquesta font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 12-2012 / Revisat.- 01/ 2015

Font de sa Presa

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Biniatzent - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 487515 4399181) | Alçada.- 328 msnm

Dins un fosc alzinar es troba aquesta font de mina, molt a prop de sa font den Patró, a uns 60 metres de cap a nord, de fet ses seves canals de conducció d'aigua s'ajunten abans d'abocar-la dins el safareig.

Es tracta d'una font de mina amb sa galeria feta de pedra en sec amb perfil parabòlic. El sol és llis de pedra i conforma un gran dipòsit a manera d'aljub debut a un paredó que hi ha a vora de sa boca. Des d'aquí surt sa canal que hem comentat abans i que té una canonada de plàstic al seu interior que acaba en el safareig després de recorre uns 180 metres.

Prop de sa font, entre aquesta i sa pressa que li dóna nom hi ha un berenador rodó en molt mal estat. A s'altre costat des torrent hi ha un aljub que rep aigua de sa Font Nova mitjançant una canonada de plàstic, tot format un conjunt hídric que podeu veure a sa imatge nº -3-.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 01-2012 / Revisat.- 02/ 2017

Font de ses Cases Velles / de Son Macip

Municipi.- Mancor | Lloc.- Pla de ses Veles - Rústic - Privat | Ús.- Salvatge | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 486706 4400388) | Alçada.- 492 msnm

Broll o conjunt de brolls que neixen dins es llit d'un torrent que va de cap a es Clot d'Almadrà, entre ses Cases Velles de Can Macip i Can Macip, a uns 150 metres al nord d'aquestes darreres.

Almenys són tres els brolls que surten de forma espontània però continua dins el torrent; el que està més amunt té un tram d'uns 15 metres que va dins una canal coberta feta de pedra, de fet d'aquí per amunt es torrent està sec.

Diversos gorgs naturals serveixen per abeurar el ramat salvatge que hi ha per aquest redol; suposam que a ses Cases Velles de Can Macip, avui en ruïnes, hi havia alguna mena d'aprofitament d'aquestes aigües però no ens ha estat possible accedir-hi.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 06-2013 / Revisat.- 04/ 2015

Ses Fontanelles

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Fontanelles - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 488331 4400257) | Alçada.- 339 msnm

A sa zona de ses Fontanelles, entre es llogaret de Biniarroi i es Santuari de Santa Llúcia (any 1341) i baix un gran penyal trobam aquesta font.

Es tracta d'una galeria excavada de forma natural sense cap reforç de pedra als baixos d'un gran penyal que li fa de paret a la dreta (mirant des de fora). Just fora hi ha un paretó modern fet de bloquets de formigó per crear un dipòsit i acumular aigua abans d'anar de cap al safareig, suposam que per abeurar el ramat. El safareig (12 x 6 x 2 metres) es troba just davall del penyal i és el que rep tota s'aigua de sa font. S'aigua és pudent i tot el sistema sembla abandonat, igual que sa casa que hi ha a uns 25 metres de cap a ponent dins el mateix camí.

Just a sa part de damunt, a uns 30 metres de sa font cap a nord passa sa canonada de plàstic que baixa de sa font de Biniarroi de cap a Mancor, passant a ran des Santuari de Santa Llúcia.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 12-2012 / Revisat.- 04/ 2015

Font de ses Rotes

Municipi.- Mancor | Lloc.- Massanella - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Font enclotada | Situació: Google Maps (31 S 489261 4402759) | Alçada.- 501 msnm

Abans d'arribar a sa finca de ses Rotes que està situada a sa part més de llevant de sa finca de Massanella trobam aquesta font, a l'esquerra.

És una font enclotada consistent amb un clot al final d'una escala de pedra amb 6 graons. El clot i el nínxol que l'envolta, així com s'escala d'accés està fet de pedra en sec. No hi ha mina, s'ullal descarrega s'aigua directament dins el clot que sempre sol estar ple d'aigua. De davall es dos darrers graons surt un albelló que acosta s'aigua en es camí que va de cap a ses cases. En aquest punt hi ha un vell abeurador de pedra i restes d'una canal que havia d'anar a sa possessió.

Actualment una gruixada canonada de plàstic du s'aigua de cap a una bassa artificial (15 x 15 metres) que hi ha a una trentena de metres, entre sa font i el coll que hem trobat just abans d'arribar en aquest lloc.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11-2012

Font den Madó

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Escorques - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 488835 4400989) | Alçada.- 271 msnm

Font que trobam a sa part nord des poble dins una finca privada just al costat esquerre des camí.

És una font de mina d'uns 4 metres de llarg i secció parabòlica. Al fons hi ha una piqueta que recull s'aigua que surt per diversos ullals penjats. De sa piqueta surt una canal que va fins cap a fora penjada a sa paret de la dreta per acabar a un gran abeurador que trobam fora de sa mina a la seva dreta baix un marge. L'abeurador també recull una important aportació d'aigua per una filtració o broll de sa part alta des marge on hi ha un important degotís. El sobrant de s'abeurador va per un xaragall fins vora sa propera corba des camí on es fa una bassa d'aigua retinguda per una petita pared circular que actua de pressa.

Fonteta que destaca per una àmplia gamma de diferents colors que els degotissos de s'ullal han anat dibuixant a sa paret i a sa piqueta del fons de la galeria.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 12-2012

Font den Patró / de sa Canal

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Biniatzent - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 487513 4399137) | Alçada.- 332 msnm

Tenim una font molt activa des conjunt de -4- fonts (vegeu sa imatge nº 10) que hi ha a sa zona de Biniatzent, vora es comellar d'Infern, al costat de la dreta del torrent de Biniamar. Aquesta font també és coneguda com sa Font de sa Canal debut a una canal que antigament (avui només en queden unes poques restes) arribava fins a s'aljub de sa plaça de Biniamar (a uns 1500 metres de distància) vegeu sa imatge nº 11.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria d'uns 10 metres de llargària feta de pedra en sec amb secció de perfil parabòlic molt marcat, el sol és llis de pedra no s'aprecia canal. Una barrera de fusta impedeix l'accés a sa part interior de sa mina.

Des de fora surt una séquia tapada que va fins a un gran safareig que hi ha a uns 150 metros vessant avall, actualment hi passa una canonada de plàstic. A pocs metres d'arribar al safareig aquestes aigües s'ajunten amb les que vénen també entubades de sa veïnada font de sa Presa. Fora de sa font hi ha un bonic berenador circular de pedra.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 02-2012 | Revisat.- 02/2017

Font den Ribes

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Massanella - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 488856 4402628) | Alçada.- 376 msnm

A sa pista que puja cap a sa finca de 'ses Rotes', a la dreta un poc abans des camí que torna per Can Bajoca, trobam aquesta font.

Tenim una font de mina amb sa galeria feta de pedra en sec de secció irregular però amb un perfil parabòlic molt marcat. Fa uns 8 metres de llargària i al fons hi ha una piqueta circular feta de ciment i en surt un braç de mineta cap a la dreta d'1,5 metres de llarg que és on hi ha s'ullal.

No hi ha cap pou de ventilació. Hi ha una canal a la dreta però tota la base va plena d'aigua. Just fora, a sa boca fa un petit replà que és per on si accedeix per 3 graons de pedra. D'aquí surt un albelló d'uns 4 metres (secció 0,40 x 0,50 m.) que acosta s'aigua prop des camí, on segurament hi havia un abeurador o pica per tal de guardar s'aigua.

Una font molt ben conservada amb un aspecte rústic agradable d'estudiar.

Gener 2020: En Jaume Moyà ens informa que sa boca d'entrada i es marge del costat s'ha esbucat; al final de sa galeria d'imatges hi ha un testimoni gràfic.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11-2012 - Revisat.- 02/ 2015 - Actualitzat.- 01/ 2020

Fonteta des Camí des Rafals

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- es Rafals - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 488541 4401190) | Alçada.- 358 msnm

Primer de tot cal dir que el topònim aquí emprat serveix solament per sa classificació dins aquest catàleg; no hem trobat cap referència ni documentació que parli d'aquesta fonteta.

Es tracta de dos brolls que surten en el costat esquerre des camí que va a sa finca de 'es Rafals', a uns 380 metres abans d'arribar-hi. Són dos brolls que surten d'unes esquerdes a sa roca i que formen una bassa. Solen brollar en temps de pluges i se abundància de falzies, verdet i fins i tot algun granot testimonien una aportació més o manco continuada d'aigua.

De sa bassa que es forma surt una canonada de ciment que passa per davall des camí i descarrega s'aigua dins una pica-abeurador feta de pedra i de forma rectangular (3 x 0,50 x 0,60 m.)

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juny-2013

Font des Vidre / des Vidrier

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Estorell Vell - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 486946 4399089) | Alçada.- 353 msnm

També coneguda per alguns autors com sa font des Vidrier, juntament amb sa Font Pintada i sa Font Nova formen el conjunt hídric que subministra aigua a sa finca de s'Estorell Vell (4.678.014 m2) i ses cases des Rafalet den Marc, ja dins Lloseta.

Doncs aquesta és sa que dóna aigua a ses cases des Rafalet den Marc, no sense haver fet un llarg recorregut de prop de 1200 metres. Sa font està dins el comellar des Rafalet, vora es torrentó del mateix nom i des d'equí parteix sa canonada de plàstic que recorre sa distància dita abans fins a ses cases. És una font que està dins una gruta natural entre grans roques i conforme una font del tipus 'cisterna anegada' amb un petit replà per accedir-hi millor. Una reixa de ferro la protegeix de s'entrada d'animals. Just baix aquest replà comença sa canonada que va fins a ses cases, a trams va recta pel recorregut més curt per dins el bosc i alguns trams, ja més avall va vora del camí.

Font que està situada dins els terrenys de s'Estorell Vell, finca que sa major part de la seva superfície està dins el municipi de Lloseta, però aquesta font es troba dins el municipi de Mancor de la Vall.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 01-2012 / Revisat.- 04/ 2015