Font des Comellar de s'Aigua

Municipi.- Escorca | Lloc.- Almallutx - Rústic - Privat | Ús.- Ramader / consum | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 483870 4404728) | Alçada.- 724 msnm

Broll que surt a un costat de sa torrentera que davalla pel comellar de s'Aigua (comellar situat entre es morro d'Almallutx -1064 m- i es puig de sa Font -1071 m-), a uns 70 metres per davall de sa canal dels Embassaments.

S'aigua rellisca per ses roques des llit des torrent formant amb s'erosió i el pas dels anys un petit xaragall encastat a sa roca fins a 2 metres més avall on hi ha una piqueta també encastada a la mateixa roca (0,70 x 0,35 x 0,25 m) dividida en dues parts: un decantador per materials arrossegats i una part de sortida on hi ha connectada una canonada de plàstic.

A uns 4 metres per avall, hi ha també s'antiga canonada de ferro que es degué embossar i fou substituïda per sa moderna de plàstic. Suposam que aquesta aigua arriba d'aquesta manera a un habitatge anomenat 'es Xalet' situat a uns 400 metres vessant avall.

No hem localitzat cap documentació on es parli d'aquesta fonteta ni del nom pel qual era o és coneguda, de manera que la incloem dins aquest inventari amb el nom del lloc on es troba: es comellar de s'Aigua, nom amablement facilitat per toponimiamallorca.net

Agraïm a Jaume Riera Massanet sa informació oferida per localitzar sa fonteta.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juliol 2020